Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-12 13:11:48 Podatki i opłaty / Podatki i opłaty -2019 ROK Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-12 09:31:28 Podatki i opłaty / Podatki i opłaty -2019 ROK Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-12 08:45:59 Podatki i opłaty / Podatki i opłaty -2019 ROK Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-11 16:56:08 Postępowania środowiskowe / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.19.2018.JKS dot.: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 99/3, 99/4 oraz 99/2, obręb Paraszyno, gm. Łęczyce.” Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-11 16:51:36 Projekty uchwał 2019 r. / Projekty uchwał w 2019 roku kdencja VIII 2018-2023 r. Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-11 16:49:17 Zaproszenia na obrady sesji Rady Gminy Łęczyce / Zaproszenie na obrady V/2019 sesji Rady Gminy Łęczyce, która odbędzie się 14.02.2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łęczyce Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-11 15:33:34 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.2.2019.KMa z dnia 11.02.2019 r. Dot.: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Chmieleniec na terenie działek nr 163/18, 163/21, 163/15, 163/14,163/16,163/8,163/3,163/6 obręb geodezyjny Chmieleniec, gmina Łęczyce. Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-11 15:29:24 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.2.2019.KMa z dnia 11.02.2019 r. Dot.: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Chmieleniec na terenie działek nr 163/18, 163/21, 163/15, 163/14,163/16,163/8,163/3,163/6 obręb geodezyjny Chmieleniec, gmina Łęczyce. Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-11 12:13:37 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019 rok / Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich z dnia 01 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa w poszczególnych sołectwach Barbara Maszota Edycja artykułu