Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 13:25:02 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.6.2019.DW. z dnia 15.02.2019. r Dot. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężnej obręb Łęczyce Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-15 13:16:44 PSZOK / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - informacja Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-13 10:16:16 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.4.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowie grobli ziemnej część II zadanie 13-„Bukowe Bagno” na terenie części działki 264/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łęczyn, Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-12 14:39:09 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.1.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej WN 110kV wraz z rurociągiem teletechnicznym na terenie działek nr 91/3, 91/2, 93/2, 99, 103, 181, 185, 208, 210/2, 226, 228, 233, 240/2 w obrębie geodezyjnym Kaczkowo, Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-12 14:36:04 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.10.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej na terenie działek nr 143 i 121 obręb geodezyjny Brzeźno Lęborskie Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-12 14:34:40 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.8.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: przebudowie słupa linii napowietrznej 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 118, 158/1, 159 obręb geodezyjny Strzelęcino Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-12 14:33:31 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.5.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. dot.: budowa linii kablowych 0,4 kV na terenie działek nr 26, 33, 36, 38/2, 39, 50/1, 50/2, 59, 60, 61, 90, 97, 108/7, 118, 119, 121 obręb geodezyjny Strzelęcino Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-12 14:31:51 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.3.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowie grobli ziemnej na terenie części działki nr 304 położonej w obrębie geodezyjnym Wysokie, Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-12 14:30:19 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.1.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej WN 110kV wraz z rurociągiem teletechnicznym na terenie działek nr 91/3, 91/2, 93/2, 99, 103, 181, 185, 208, 210/2, 226, 228, 233, 240/2 w obrębie geodezyjnym Kaczkowo, Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-12 13:19:21 Podatki i opłaty / Podatki i opłaty -2019 ROK Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-12 13:11:48 Podatki i opłaty / Podatki i opłaty -2019 ROK Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-12 09:31:28 Podatki i opłaty / Podatki i opłaty -2019 ROK Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-12 08:45:59 Podatki i opłaty / Podatki i opłaty -2019 ROK Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-11 16:56:08 Postępowania środowiskowe / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.19.2018.JKS dot.: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 99/3, 99/4 oraz 99/2, obręb Paraszyno, gm. Łęczyce.” Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-11 16:51:36 Projekty uchwał 2019 r. / Projekty uchwał w 2019 roku kdencja VIII 2018-2023 r. Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-11 16:49:17 Zaproszenia na obrady sesji Rady Gminy Łęczyce / Zaproszenie na obrady V/2019 sesji Rady Gminy Łęczyce, która odbędzie się 14.02.2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łęczyce Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-11 15:33:34 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.2.2019.KMa z dnia 11.02.2019 r. Dot.: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Chmieleniec na terenie działek nr 163/18, 163/21, 163/15, 163/14,163/16,163/8,163/3,163/6 obręb geodezyjny Chmieleniec, gmina Łęczyce. Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-11 15:29:24 2019 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.2.2019.KMa z dnia 11.02.2019 r. Dot.: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Chmieleniec na terenie działek nr 163/18, 163/21, 163/15, 163/14,163/16,163/8,163/3,163/6 obręb geodezyjny Chmieleniec, gmina Łęczyce. Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-11 12:13:37 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019 rok / Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich z dnia 01 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa w poszczególnych sołectwach Barbara Maszota Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników