Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-19 13:07:05 Przetargi / Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika Chmieleniec – Bożepole ul. Chmieleniecka – ETAP II” RIR.271.9.2018.DB Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-06-19 13:01:36 Przetargi / Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika Chmieleniec – Bożepole ul. Chmieleniecka – ETAP II” RIR.271.9.2018.DB Barbara Maszota Publikacja artykułu
2018-06-19 09:20:34 Ogłoszenia / Wójt Gminy Łęczyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim 14d, 84-213 Brzeźno Lęborskie Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-06-19 09:16:06 Ogłoszenia / Wójt Gminy Łęczyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim 14d, 84-213 Brzeźno Lęborskie Barbara Maszota Publikacja artykułu
2018-06-19 09:08:57 2018 rok / Zarządzenia 2018 rok Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-06-19 08:35:46 Ogłoszenia / Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-06-18 15:03:23 2018 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.19.2018.KMa z dnia 18.06.2018 r. dot.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Barbara Maszota Publikacja artykułu
2018-06-18 13:52:52 Postępowania środowiskowe / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu postanowienia dotyczy wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 95/2 obręb Bożepole Wielkie Barbara Maszota Publikacja artykułu
2018-06-18 12:55:16 2018 rok / Zarządzenia 2018 rok Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-06-18 12:47:41 2018 rok / Zarządzenia 2018 rok Barbara Maszota Edycja artykułu