Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-20 13:36:05 Zawiadomienia o miejscowych planach sąsiednich gmin / Uchwała Nr 362/XXXIII/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia Karina Mila Publikacja artykułu
2018-08-17 13:57:02 Zaproszenia na obrady sesji Rady Gminy Łęczyce / Zaproszenie na obrady LX/2018 sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji 20.08.2018/poniedziałek godz 12 Urząd Gminy Łęczyce Karina Mila Publikacja artykułu
2018-08-17 13:36:17 Projekty uchwał 2018 r. / Projekty uchwał 2018 r. VII kadencja 2014-2018 Karina Mila Edycja artykułu
2018-08-17 13:20:57 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach / Decyzja GD.RET.070/168/D2/2018.KC w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce Karina Mila Publikacja artykułu
2018-08-17 13:16:39 Ogłoszenia / Decyzja GD.RET.070/168/D2/2018.KC w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce Karina Mila Publikacja artykułu
2018-08-16 12:23:02 Przetargi / Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z refundacją już poniesionych wydatków z ww. tytułów) RIR.271.11.2018.DB Karina Mila Edycja artykułu
2018-08-14 10:42:53 Przetargi / Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z refundacją już poniesionych wydatków z ww. tytułów) RIR.271.11.2018.DB Karina Mila Edycja artykułu