Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-22 14:25:40 Ważne informacje / Informacja na temat zgłoszenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-01-22 14:24:52 Ważne informacje / Informacja na temat zgłoszenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-01-22 14:23:53 Ważne informacje / Informacja na temat zgłoszenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-01-22 14:11:44 Ważne informacje / Informacja na temat zgłoszenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców Barbara Maszota Publikacja artykułu
2018-01-22 12:56:20 2018 rok / Zarządzenia 2018 rok Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-01-19 13:13:46 Inwestycje celu publicznego / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.03.2017.KM z dnia 19.01.2018 r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 obręb Wysokie Barbara Maszota Edycja artykułu
2018-01-19 13:08:58 Inwestycje celu publicznego / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.34.2017.KM z dnia 19.01.2018 r. dot.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, obręb Godętowo Barbara Maszota Publikacja artykułu
2018-01-19 13:06:50 Inwestycje celu publicznego / Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.03.2017.KM z dnia 19.01.2018 r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 obręb Wysokie Barbara Maszota Publikacja artykułu
2018-01-19 10:22:31 Zaproszenia na obrady sesji Rady Gminy Łęczyce / Zaproszenie na obrady XLVIII/2018 sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji, która odbędzie się 29.01.2018 (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łęczyce Barbara Maszota Publikacja artykułu
2018-01-19 10:14:29 Projektu uchwał 2018 r. / Projekty uchwał 2018 r. VII kadencja 2014-2018 Barbara Maszota Publikacja artykułu