Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-17 13:38:10 Zaproszenia na obrady sesji Rady Gminy Łęczyce / Zaproszenie na obrady XLV/2017 sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji, która odbędzie się 27.11.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Łęczycach Barbara Maszota Publikacja artykułu
2017-11-17 13:24:05 2017 rok / UCHWAŁY 2017 ROK Barbara Maszota Edycja artykułu
2017-11-17 13:17:19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach / Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach, woj. pomorskie” ZP.252.2.2017 Barbara Maszota Edycja artykułu
2017-11-17 13:11:47 Przetargi- Zamówienia Publiczne / Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach, woj. pomorskie” ZP.252.2.2017. Barbara Maszota Edycja artykułu
2017-11-17 10:44:30 Przetargi- Zamówienia Publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z w ulicach Osiedlowa, Handlowa i Kościuszki w m. Strzebielino” ZP.271.34.2017.DB Barbara Maszota Publikacja artykułu
2017-11-16 13:28:47 Plany zamówień publicznych / Plan zamówień publicznych 2017 Barbara Maszota Edycja artykułu
2017-11-16 12:16:26 Wycinka drzew / Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r. Barbara Maszota Edycja artykułu
2017-11-16 12:15:59 Wycinka drzew / Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r. Barbara Maszota Edycja artykułu
2017-11-16 12:11:41 Wycinka drzew / Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r. Barbara Maszota Edycja artykułu
2017-11-16 12:10:24 Wycinka drzew / Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r. Barbara Maszota Edycja artykułu