Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-21 10:05:05 Projekty uchwał 2019 r. / Projekty uchwał w 2019 roku kdencja VIII 2018-2023 r. Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-21 09:33:22 Postępowania środowiskowe / Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia o zmianie uchwały nr XLVII/38/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu Uchwałą nr LXIII/89/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 października 2018 r. zmieniającą załącznik graficzny nr 1 do uchwały Barbara Maszota Skopiowano
2019-02-21 09:28:54 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyce / Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia o zmianie uchwały nr XLVII/38/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu Uchwałą nr LXIII/89/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 października 2018 r. zmieniającą załącznik graficzny nr 1 do uchwały Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-21 09:23:05 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyce / Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geod. Strzebielino, gmina Łęczyce oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu z dnia 21.02.2019 r. Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-20 14:51:20 Zaproszenia na obrady sesji Rady Gminy Łęczyce / Zaproszenie na obrady VI sesji Rady Gminy Łęczyce, która odbędzie się 27.02.2019 r. (środa) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łęczyce Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-20 12:42:47 Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie / Kalendarz imprez na 2019 rok Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-20 12:42:42 Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie / Kalendarz imprez na 2018 rok Barbara Maszota Archiwizacja artykułu
2019-02-20 08:41:07 Zawiadomienia o miejscowych planach sąsiednich gmin / Zawiadomienie o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Łęczyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia Barbara Maszota Publikacja artykułu
2019-02-20 08:12:44 2019 rok / Zarządzenia na 2019 rok Barbara Maszota Edycja artykułu
2019-02-20 07:58:55 Postępowania środowiskowe / Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.02.2019 r. RIR.6220.8.2018.KMa Dot.: Budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Łęczycach na terenie działki nr 267 obręb geodezyjny Łęczyce Barbara Maszota Edycja artykułu