Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

2016-01-08 09:15:07
Wyniki głosowania w Wyborach Samorządowych na Wójta Gminy Łęczyce oraz do Rady Gminy Łęczyce

2018-10-24 12:42:59
Wydawanie paczek żywnościowych

2019-01-02 11:53:22
Wydawanie paczek żywnościowych

2018-10-30 12:32:27
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 17 lutego 2019 r. w sołectwach: Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie, Łęczyce, Rozłazino, Strzebielino, Strzebielino Osiedle

2018-12-18 15:06:12
Wójt Gminy Łęczyce uprzejmie informuje, iż w związku z ustawą o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy, w związku z tym odbiór odpadów komunalnych ze Strzebielina oraz Paraszyna, przypadający zgodnie z harmonogramem w tym dniu, zostaje przeniesiony na dzień 13.11.2018r. (wtorek). Za utrudnienia przepraszamy.

2018-11-09 10:21:42
Wójt Gminy Luzino przedkłada do zaopiniowania projekt zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino dot.: uchwały XLI/482/2018 z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino w zakresie działek nr: 410, 475/4, 308 położonych w obrębie Kębłowo, w miejscowości Kębłowo, działek nr: 1281/5, 1281/6, 1281/7, 241/6, 278 położonych w obrębie Luzino, w miejscowości Luzino, działek nr: 219, 14/5, 44, 175, 176, 14/7 położonych w obrębie Zelewo, w miejscowości Zelewo, gm. Luzino.

2019-01-16 12:17:45
Uchwała Nr XXXV/20/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych,gimnazjów na terenie Gminy Łęczyce do owego ustroju szkolnego

2017-02-28 12:54:15
Szacowanie szkód łowieckich bez udziału gminy

2018-09-13 08:26:19
Spotkanie informacyjne nt Programu Czyste Powietrze

2018-10-16 12:41:00