Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Statut Zakładu Usług Komunalnych

 
2011-07-06 14:04:27
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruhomego będącego na stanie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 28.08.2015 r.

2015-08-28 10:05:01
Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika

2015-11-18 13:06:45
Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

2016-05-30 12:28:25
Woda zdatna do spożycia w Dzięcielcu Górnym

2016-12-01 12:01:05
Zarządzenie nr 7/2017 Kierownika Gminnego Zakładu Usług komunalnych w Łęczycach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sposobu przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych osobowych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach

2017-05-23 13:19:57
Ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

2017-06-22 14:06:16
Dotacje do wywozu 1m3 nieczystości płynnych na 2018 rok

2018-03-26 13:55:24
Woda zdatna do picia w Dzięcielcu Dolnym

2018-06-01 08:25:13
Woda niezdatna do picia - budynki mieszkalne przy ulicy Lęborskiej w Bożympolu Wielkim

2018-06-01 09:02:52