Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
MPZP Strzebilino - zmiana 2013

 
2013-08-14 12:09:26
MPZP Dąbrówka - 2013

 
2013-08-14 12:01:54
MPZP Brzeźno Lęborskie - 2012

 
2013-08-14 11:56:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu RIR.6721.5.2018.KMa

2018-11-22 10:08:21
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino gmina Łęczyce

2017-08-31 08:41:01
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-08-31 08:43:13
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Rozłazino obejmującego działkę nr 530/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko-GP.6721.2.2011

 

2012-10-05 14:48:05
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec z dnia 12.10.2017 r.

2017-10-12 08:12:01
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie z dnia 12.10.2017 r.

2017-10-12 08:06:39
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37 obręb Godętowo gmina Łęczyce Uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr LII/26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

2018-08-02 08:22:12