Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z opracowaniem ekofizjologicznym dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Brzeźno Lęborskie, Pużyce, Świchowo i Chrzanowo w Gminie Łęczyce

 
2011-09-14 14:18:46
OBWIESZCZENIE o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 328/8, 328/9, 328/10, 328/11, 328/12, 328/13, 328/14, 328/15 położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Wielka, gmina Łęczyce,

 
2012-02-09 13:41:49
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, zatwierdzonego uchwałą nr V/4/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 08 lutego2007 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
2012-06-20 09:07:31
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 104/3, 100/3,98,62/1, 62/2, 63, 49, 3, 4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109,1, 1,2,40, , 41, 42, 43, 64, 4/2, 5, 6, 11/1, 14, 8/3, 7, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51/1, 51/2, cz 50/2, cz.61, 102, 103, 110/1, 112,113, cz 118, 159, 166/1, 167/1, 167/2 i cz 164/1 położonych w obrębie Strzelęcino w gminie Łęczyce

 
2012-06-29 10:11:24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Rozłazino obejmującego działkę nr 530/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko-GP.6721.2.2011

 

2012-10-05 14:48:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzebielino gmina Łęczyce zatwierdzonego uchwałą nr V/4/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 8 lutego 2007 roku

 
2012-12-07 08:14:46
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-GP.6721.6.2011

 
2013-01-14 08:18:04
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Strzebielino

 
2013-03-25 14:44:51
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLADU RIR.6721.4.2012.PK Z DNIA 11 KWIETNIA 2013R.

 
2013-04-11 10:25:13
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE ŁĘCZYCE RIR.6721.2.2013.PK Z DNIA 05 CZERWCA 2013 R.

 
2013-06-05 08:31:27