Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji GP.6220.5.2011 z dnia 25.05.2016 r.

2016-05-25 15:23:18
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2014.KMa Dot. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy wytwórczej do 10 MW na terenie działki nr 98/1 oraz sieci kablowej na terenie działek nr 96/1 i 82/4 Bożepole Wielkie

2018-07-23 13:35:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2014.DB z dnia 06 kwietnia 2017 r.

2017-04-07 08:40:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonanie wiercenia do głębokości 97 m w celu zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie urządzeń do poboru wody dla projektowanego otworu studziennego nr 2 na terenie ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Brzezieńskiej RIR.6220.13.2018.JKS

2018-07-18 13:55:25
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.09.2018 r. RIR.6220.11.2017.KMa Dot. : Farma fotowoltaiczna Kaczkowo III"

2018-09-19 15:03:56
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.09.2018 r. RIR.6220.10.2017.KMa Dot. przedsięwzięcia : Farma fotowoltaiczna Kaczkowo II

2018-09-18 14:05:57
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.5.2017.KMa z dnia 18.07.2018 r. Dot. Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża Łówcz Górny , zlokalizowanego na działkach 38/1, 38/2, 39 obręb Łówcz Górny

2018-07-18 14:01:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.11.2018.KMa z dnia 20.07.2018 r. Dot. przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Kaczkowo III"

2018-07-20 13:26:29
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 06.11.2018 r. Dot: Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim

2019-01-09 14:44:41
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.10.2018 r. z dnia 14.12.2018 r. Dot.: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii i GPZU-tu z ewentualnym dzieleniem na etapy, lub budowaniu w całości na terenie działki nr 98/1 obręb Bożepole Wielkie oraz działek 95, 101/1, 122/1, 122/2 obręb Bożepole Małe

2018-12-14 12:59:31