Projekty uchwał 

 
  

Projekt Uchwały z dnia 25 wrzesnia 2013 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego....dalej (594.2 KB)

Projekt Uchwały z dnia 29 wrzesnia 2013 r. w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznuch z mieszlkańcami Gminy Lęczycej (611 KB)

Projekt Uchwały z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (110.4 KB)

Projekt uchwały z dnia26 wrzesnia 2013 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody...dalej (122 KB)

Projekt Uchwały z dnia 26 września 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/92/2012 Rady Gminy Łeczyce...dalej (232.3 KB)

Projekt Uchwałay z dnia 27  września  2013 w sprawie wyrazenia woli przystąpienia do opracownai i wdrazania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyce" (323 KB)

Projekt uchwały z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do  miejscowego planu zagospodarowania...dalej (594.2 KB)

Projekt uchwały z dnia 27.09.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2012-2018 (1.2 MB)

Projekt uchwały z dnia 27.09.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2013 rok (1.9 MB)

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres międzysesyjny tj od dnia 19 sierpnia 2013 do dnia 26 wrzesnia 2013 r. (1.1 MB)

 

 

Sprawozdanie i informacja z prac wójta za okres miedzysesyjny tj. od dnia 30 października 2013 r. do dnia 18 listopada 2013 r. (174.4 KB)

Projekt uchwały z dnia 19.11.2013 ws zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2013 rok (539.8 KB)

Projekt uchwały  z dnia 30.10.2013 w sprawie obnizenia średniej ceny skupu zyta za 1q na obszarze gminy Łeczyce za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy 2014 przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok (92.8 KB)

Projekt uchwały z dnia 08.11.2013 w spraiwe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok (129.4 KB)

Projetkt uchwały z dnia 18.11.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok (213.1 KB)

Projekt uchwały z dnia 18.11.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działek nr 344/12 oraz 344/15 położonych w Strzebielinie (41 KB)

projekt uchwały z dnia 19.11.2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budzetu Gminy Łeczyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (248.1 KB)

Projekt uchwały z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne przejecie do zasobów mienia gminnego działki nr 693/1  położonej w Strzebielinie (38.2 KB)

Sprostowanie do Sprawozdania z wykonania budżetu za i półrocze 2013 r. (16.9 KB)

 

Liczba odwiedzin : 647
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Szalkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-10-03 09:27:46
Czas publikacji: 2013-10-03 09:27:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak