Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Spis treści

 
2011-06-27 00:29:10
Załącznik Nr 1 - wykonanie dochodów na 30.06.2006 r. (część tabelaryczna)

 
2011-06-27 00:26:37
Załącznik Nr 2 - wykonanie wydatków na 30.06.2006 r. (częśc tabelaryczna)

 
2011-06-27 00:24:13
Załącznik Nr 3 - część opisowa do wykonania dochodów na 30.06.2006 r.

 
2011-06-27 00:21:38
Załącznik Nr 4 - Informacja odnośnie stopnia realizacji dochodów - podatków i opłat na 30.06.2006 r.

 
2011-06-27 00:18:59
Załącznik Nr 5 - część opisowa z wykonania wydatków na 30.06.2006 r.

 
2011-06-27 00:15:58
Załącznik Nr 6 - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na 30.06.2006 r. (część tabelaryczna i opisowa)

 
2011-06-27 00:13:36
Załącznik Nr 7 - wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego

 
2011-06-27 00:10:59
Załącznik Nr 8 - wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku

 
2011-06-27 00:07:23
Załącznik Nr 9 - informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciagniętych kredytów, pożyczek na dzień 30.06.2006 r.

 
2011-06-27 00:04:32