Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/97/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004

 
2011-04-26 11:47:27
Uchwała Nr XVII/96/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów mienia komunalnego gruntów od Pana Edmunda Dariusz Puszki z przeznaczeniem pod boisko szkolne w Łęczycach

 
2011-04-26 11:14:28
Uchwała Nr XVII/95/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003

 
2011-04-26 11:12:55
Uchwała Nr XVII/94/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

 
2011-04-26 11:11:19
Uchwała Nr XVI/93/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycach

 
2011-04-26 11:09:57
Uchwała Nr XVI/92/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystosci i porządku w gminie

 
2011-04-26 11:07:24
Uchwała Nr XVI/91/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
2011-04-26 11:06:00
Uchwała Nr XVI/90/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat lokalnych w gminie Łęczyce na 2004 rok

 
2011-04-26 11:03:45
Uchwała Nr XVI/89/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q na obszrze Gminy Łęczyce za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.

 
2011-04-26 11:01:34
Uchwała Nr XVI/88/2003 Rady Gminy Łęczycez dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2004 rok.

 
2011-04-26 10:56:34