2004 

 
  
Zarządzenie Nr 43/04 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie powołania w Gminie Łęczyce Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów wynikajacych z ustawy prawo zamówień publicznych
Zarządzenie Nr 42/04 w sprawie wydzielenia z funduszu płac środków z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy Łęczyce oraz regulaminu przyznawania nagród
Zarządzenie Nr 41/04 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok  

Zarządzenie Nr 40/04 z dnia 29.12.04 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatku w obszarze objętym obowiązkiem przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji przez Wójta Gminy oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 39/04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie ujednolicenia zasad ewidencji majatku
Zarządzenie Nr 38/04 z dnia 23.12.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok  
Zarządzenie Nr 37/04 z dnia 17.12.04 r. w sprawie ustalenia dnia 24.12.04 r. oraz dnia 03.01.05 r. dniami wolnymi od pracy
Zarządzenie Nr 36/04 z dnia 9.12.2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w tym okregu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Zarządzenie Nr 35/04 z dnia 8.12.2004 r. w sprawie powołania iminnego składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 34/04 z dnia 30.11.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 33/04 z dnia 15.11.2004 r. w sprawie projektu budzetu gminy na 2005 r.
Zarządzenie Nr 32/04 z dnia 10.11.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 31/04 z dnia 29.10.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 30/04 z dnia 8.10.2004 r. w sprawie powołania w Gminie Łęczyce Komisji odbioru inwestycji
Zarządzenie Nr 29/04 z dnia 8.10.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 28/04 z dnia 27.09.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 27/04 z dnia 27.09.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Łęczyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 22.09.2004 r. w sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji zużytego sprzętu obrony cywilnej magazynu Urzędu Gminy Łęczyce
Zarządzenie Nr 25/04 z dnia 27.08.04 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w Gminie Łęczyce w 2004 roku
Zarządzenie Nr 24/04 z dnia 27.08.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 23/04 z dnia 11.08.2004 r. w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43 z dnia 29.08.2003 r.
Zarządzenie Nr 22/04 z dnia 10.08.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 21/04 z dnia 03.08.04 r. w sprawie zasad korzystania z telefonu komórkowego przez Przewodniczacego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycach  
Zarządzenie Nr 20/04 z dnia 02.07.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 19/04 z dnia 30.06.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 18/04 z dnia 30.06.2004 r. w sprawie powołania w Gminie Łęczyce Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów wynikajacych PAOW
Zarządzenie Nr 17/04 z dnia 30.06.2004 r. w sprawie powołania iminnego składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 16/04 z dnia 28.06.04 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 15/04 z dnia 25.06.2004 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14.06.04 r. w sprawie powołania komisji konkursowych wybierających: kandydata na stanowisko Dyr. Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Leborskim oraz kandydata na stanowisko Dyr. Gimnazjum w Strzebielinie
Zarządzenie Nr 14/04 z dnia 14.06.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowych wybierających: kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzexnie Lęborskim oraz kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Strzebielinie.

Zarządzenie Nr 13/04 z dnia 7.06.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 12/04 z dnia 28.05.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 11/04 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 10/04 z dnia 17.05.2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łęczyce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie Nr 9/04 z dnia 12.05.2004 r. w sprawie upowaznienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy społecznej
Zarządzenie Nr 8/04 z dnia 12.05.2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczacych świadczeń rodzinnych
Zarządzenie Nr 7/04 z dnia 15.04.2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 6/04 z dnia 2.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej do oceny wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe
Zarządzenie Nr 5 z dnia 22.03.2004 r. w sprawie powołania zespołu spisowaego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i nietrwałych w Urzędzie Gminy Łęczyce
Zarządzenie Nr 4 /04 z dnia 19.03.2004 r. w sprawie uczestniczenia w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania w 2004 roku
Zarządzenie Nr 3/04 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie powołania w Gminie Łęczyce Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu OR11/700/01688/04 pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożepole Małe" współfinansowanie z funduszu SAPARD

Zarządzenie Nr 2/04 z dnia 2.02.2004 roku w sprawie wytyczenia zadań w zakresie ochrony ludności - obrony cywilnej w gminie Łęczyce w 2004 roku

Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Łęczyce w Stowarzyszeniu Turystycznym "Ziemia Wejherowska"
 

Liczba odwiedzin : 679
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzędu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzędu
Czas wytworzenia: 2011-05-31 08:40:26
Czas publikacji: 2011-05-31 08:40:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak