2005 

 
  

Zarządzenie Nr 53/05 Wójta Gminy Łęczyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy - z dnia 08.12.05 r. w sprawie uczestniczenia w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania w 2005 roku
Zarządzenie Nr 48/05 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15.11.2005 r. w sprawie powołania Komisji do spisania dokumentacji ze stanowiska skarbnika gminy w związku z rozwiązaniem przez niego stosunku pracy bez wypowiedzenia
Zarządzenie Nr 46/05 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9.11.2005 r. w sprawie powołania i szczegółowych zasad działania Gminnego Zespołu Reagowania oraz usytuowania Gminnego Centrum Reagowania.
Zarządzenie Nr 43/05 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10.10.2005 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Łęczyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21.03.2005 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży
Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wytyczenia zadań w zakresie ochrony ludności - obrony cywilnej i kontroli ich wykonywania w gminie Łęczyce w 2005 roku
Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy Łęczyce
Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01.02.2005 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu ZFŚS
Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 06.01.2005 r. w sprawie ustalenia terminów wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu Gminy Łęczyce w roku 2005


 


 

Liczba odwiedzin : 581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzędu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzędu
Czas wytworzenia: 2011-05-30 13:28:42
Czas publikacji: 2011-05-30 13:28:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak