Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łęczyce oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego RIR.271.22.2018.DB

2018-12-21 13:34:26
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m-ci Rozłazino RIR.271.24.2018.DB

2018-12-21 12:35:54
Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu powstałego w ciągu roku RIR.271.23.2018.DB

2018-12-14 11:55:58
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1421G (ul. Osiedlowa) w zakresie wykonania chodnika w m. Rozłazino RIR.271.19.2018.DB

2018-12-06 10:48:02
Ogłoszenie o zamówieniu: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 666/1 położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielino, gmina Łęczyce RIR.271.21.2018.DB

2018-12-05 12:02:30
Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łęczyce RIR.271.18.2018.DB

2018-11-30 11:51:33
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią w Bożympolu Wielkim RIR.271.15.2018.DB

2018-11-28 14:46:16
Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Łęczyce w sezonach zimowych RIR.271.17.2018.DB

2018-11-19 12:45:39
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE: „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA W OKRESIE OD 02 STYCZNIA 2019 R. DO 30 KWIETNIA 2019 R.”

2018-11-15 13:22:40
Poprawione zapytanie ofertowe na usługi społeczne "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2018 r. Do 31.12.2019 r.

2018-11-14 13:49:37