Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej: „Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu OSP Łęczyce o zaplecze socjalne, boks wraz z przyłączeniem obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr 423/7 obręb Łęczyce ZP.271.29.2017.DB

2018-10-18 09:39:45
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu ulicy Ofiar Stutthofu na terenie działek nr 51, 62/1, 62/3 70, 274/1, 64/2, 276/2 i 65/2, 62/2, 63/4, 63/1, 64/4, 64/3, obręb Rozłazino, gmina Łęczyce” ZP.271.41.2017.DB

2017-12-21 12:12:00
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa chodnika z odwodnieniem na terenie działek nr 169, 11/1, 27, 25/1, 185/3 obręb Dzięcielec, gmina Łęczyce ZP.271.38.2017.DB

2017-12-20 13:38:40
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa chodnika z odwodnieniem ciągu ulicy Długiej w Rozłazinie na terenie działek nr 99, 112/3 obręb Rozłazino ZP.271.39.2017.DB

2017-12-20 13:38:30
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 370, 95 obręb Rozłazino, gmina Łęczyce ZP.271.40.2017.DB

2017-12-19 12:28:37
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w m. Bożepole Wielkie – na terenie PKP ZP.271.35.2017.DB

2017-12-19 11:32:17
„Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino” ZP.271.36.2017.DB

2017-12-19 09:37:01
Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Osiedlowa, Handlowa i Kościuszki w m. Strzebielino” ZP.271.33.2017.DB

2017-12-19 09:33:19
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Łęczyce ZP.271.37.2017.DB

2017-12-18 12:38:22
Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z w ulicach Osiedlowa, Handlowa i Kościuszki w m. Strzebielino” ZP.271.34.2017.DB

2017-12-11 15:46:31