UCHWAŁY 2019 ROK VIII KADENCJI 2018-2023 

 
 

UCHWAŁA NR IV/1/2019 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY KOMISJI RADY GMINY ŁĘCZYCE NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR IV/2/2019 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2019 ROK.

UCHWAŁA NR IV/3/2019 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2019R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2019-2024

UCHWAŁA NR IV/4/2019 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO CHMIELENIEC, GMINA ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR IV/5/2019 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY ŁĘCZYCE NR XVIII/2/2004 Z DNIA 23 LUTEGO 2004R. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĘCZYCE DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH KACZKOWO, WYSOKIE I CHRZANOWO, WE FRAGMENCIE

UCHWAŁA NR IV/6/2019 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADU RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCACH

UCHWAŁA NR IV/7/2019 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE USTALENIA ZASAD OTRZYMYWANIA I WYSOKOŚCI DIET DLA SOŁTYSÓW GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR IV/8/2019 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCACH

 

Liczba odwiedzin : 50
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Karolak
Czas wytworzenia: 2019-02-06 12:54:28
Czas publikacji: 2019-02-06 14:10:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak