Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.6.2019.DW. z dnia 15.02.2019. r Dot. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężnej obręb Łęczyce

2019-02-15 13:25:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.4.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowie grobli ziemnej część II zadanie 13-„Bukowe Bagno” na terenie części działki 264/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łęczyn,

2019-02-13 10:16:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.1.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej WN 110kV wraz z rurociągiem teletechnicznym na terenie działek nr 91/3, 91/2, 93/2, 99, 103, 181, 185, 208, 210/2, 226, 228, 233, 240/2 w obrębie geodezyjnym Kaczkowo,

2019-02-12 14:39:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.10.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej na terenie działek nr 143 i 121 obręb geodezyjny Brzeźno Lęborskie

2019-02-12 14:36:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.8.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: przebudowie słupa linii napowietrznej 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 118, 158/1, 159 obręb geodezyjny Strzelęcino

2019-02-12 14:34:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.5.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. dot.: budowa linii kablowych 0,4 kV na terenie działek nr 26, 33, 36, 38/2, 39, 50/1, 50/2, 59, 60, 61, 90, 97, 108/7, 118, 119, 121 obręb geodezyjny Strzelęcino

2019-02-12 14:33:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.3.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowie grobli ziemnej na terenie części działki nr 304 położonej w obrębie geodezyjnym Wysokie,

2019-02-12 14:31:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.2.2019.KMa z dnia 11.02.2019 r. Dot.: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Chmieleniec na terenie działek nr 163/18, 163/21, 163/15, 163/14,163/16,163/8,163/3,163/6 obręb geodezyjny Chmieleniec, gmina Łęczyce.

2019-02-11 15:33:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.32.2018.KMa z dnia 07.02.2019 r. Dot. : budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV o długości łącznej ok. 1,5 km wraz z budową szafy pomiarowej nn-0,4kV na terenie działek nr 294, 9, 10/1, 11, 44, 155, 144/2, 144/3, 144/8, 144/9 obręb geodezyjny Nawcz

2019-02-07 13:02:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.9.2019.DW z dnia 06.02.2019 r. Dot.: przebudowa odcinka drogi transportu rolnego Dzięcielec-Popowo w granicach administracyjnych Gminy Łęczyce (zakres II)

2019-02-06 13:31:17