Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych od 2019 r. 

 
 
W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), od dnia 01.01.2019 roku na terenie Gminy Łęczyce będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów.
 
Na terenie całego kraju obowiązuję Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), co oznacza że w każdej gminie mieszkańcy będą segregować odpady w jednakowy sposób (dotychczas w tym zakresie Gminy same decydowały w jaki sposób ma odbywać się segregacja).
Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
 
Od 01.01.2019 r. odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:
  • PAPIER (worek koloru niebieskiego),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (worek koloru  żółtego),
  • SZKŁO (worek koloru zielonego),
  • BIO (worek koloru brązowego)
 
W związku ze zmianami, od stycznia 2019 roku każdy mieszkaniec Gminy Łęczyce, który segreguje odpady dostanie dwa dodatkowe worki: na papier (dotychczas był zbierany w żółtym worku z tworzywami sztucznymi i metalem) oraz na odpady biodegradowalne.
 
Rozszerzenie zakresu segregacji wiąże się również ze wzrostem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka zostanie oszacowana po rozstrzygnięciu postępowań dotyczących odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów.
 
Obecnie trwają postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy do obioru i transportu odpadów jak również prowadzone są negocjacje w sprawie zagospodarowania odpadów z Zakładem Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku. Pierwsze postępowanie dotyczące odbioru i transportu odpadów zostało unieważnione, ponieważ najniższa złożona oferta opiewała na kwotę 1 100 000,00 zł, co zdaniem tut. Urzędu jest kwotą zbyt wysoką. W związku z tym ogłoszono kolejny przetarg.
 
 
segregacja 2019
 
Pobierz: Ulotkę
 

Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Patelczyk
Czas wytworzenia: 2018-11-14 15:10:04
Czas publikacji: 2018-12-28 10:36:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak