Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 
 
Funkcję Inspektora Ochrony Danych ( IOD) w Urzędzie Gminy w Łęczycach pełni Pan : Patryk Walczak

Adres poczty elektronicznej: patryk.walczak@elitpartner.pl

 

Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Bożena Pruchniewska
Czas wytworzenia: 2018-12-12 10:11:24
Czas publikacji: 2018-12-12 10:11:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak