Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce  

 
 

Liczba odwiedzin : 335
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Patelczyk
Czas wytworzenia: 2013-02-27 11:17:54
Czas publikacji: 2018-12-10 13:04:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak