Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych latach  

 
 

Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Patelczyk
Czas wytworzenia: 2018-10-17 10:41:27
Czas publikacji: 2018-10-17 11:02:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak