Dane kontakowe 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycach

Łęczyce, ul. Długa 42B

tel. 58 6789 604

Pełnomocnik Wójta
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz

Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Grzegorz Hordziejko
 tel. 58-678-96-04

tel. kom. 602595159

mail: gkrpaleczyce@wp.pl

 

 

Jeśli ktoś z Twoich najbliższych lub Ty sam masz problemy z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.

Jeśli istnieje w Waszym domu przemoc fizyczna, czy moralna. Brakuje Ci wsparcia, poczucia bezpieczeństwa.

Skorzystaj z pomocy!

 
 

Liczba odwiedzin : 29
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Hordziejko
Czas wytworzenia: 2018-10-17 09:50:56
Czas publikacji: 2018-10-17 09:53:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak