Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszxczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji RIR.6733.04.2017.KM dot. zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń Szkoły Podstaowej w Łęczycach (w części dot. sali gimnastycznej z łącznikiem ) na przedszkole

2018-06-11 11:52:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.35.2017.KM z dnia 11.12.2017 r. dot.: budowa chodnika z odwodnieniem obręb Rozłazino

2017-12-11 13:43:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.34.2017.KM z dnia 11.12.2017 r. dot.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

2017-12-11 13:42:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.31.Z.2017.KM z dnia 11.12.2017 r. dot. oświetlenia ulicznego obręb Wysokie

2017-12-11 13:41:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.31.Z.2017.KM z dnia 01.12.2017 r. dot.: zmiana zapisów budowa oświetlenia ulicznego obręb Wysokie

2017-12-01 13:12:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.33.2017.KM z dnia 28.11.2017 r. dot. budowa oświetlenia ulicznego obręb Łęczyce

2017-11-28 10:41:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.32.2017.KM z dnia 28.11.2017 r. dot. budowa oświetlenia ulicznego obręb geodezyjny Kaczkowo , Wysokie

2017-11-28 10:39:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o możliwości zapoznania się z nowym projektem decyzji w sprawie wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.03.2017.KM z dnia 27.11.2017 r.

2017-11-27 10:07:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.31.2017.KM z dnia 23.11.2017 r. dot. budowa oświetlenia ulicznego obręb Wysokie

2017-11-23 08:42:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.30.2017.KM z dnia 23.11.2017 r. dot.: Oświetlenia ulicznego obręb Łeczyce

2017-11-23 07:57:13