Szacowanie szkód łowieckich bez udziału gminy 

 

 

Z dniem 23 sierpnia 2018r. zaczęły obowiązywać znowelizowane zapisy w ustawie z dnia  15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z dokonaną zmianą przepisów inaczej przebiega procedura szacowania szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach i w płodach rolnych oraz w czasie prowadzonego polowania.

I tak, wniosek o oszacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Szacowaniem szkód zajmie się zespół składający się z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy  albo zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Tak więc, gmina od wskazanego dnia nie przyjmuje już wniosków o oszacowanie szkód łowieckich, a urzędnik nie wchodzi w skład komisji szacującej szkody.

 


Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Szmidtke
Czas wytworzenia: 2018-09-13 08:26:19
Czas publikacji: 2018-09-13 08:26:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak