Druki  

 
 

1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

3. Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia

4. Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia

6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

7. Druk - Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej do uczestnictwa w spotkaniu mającym na celu wybór członków komisji konkursowej

8. Wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

9. Wzór uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznegoSPORT

1. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowo sportu

2. Rozliczenie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

 

Liczba odwiedzin : 86
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Cierocka
Czas wytworzenia: 2018-03-26 10:39:57
Czas publikacji: 2018-11-14 14:16:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak