Rejestr petycji złożonych w 2018 roku 

 
 

Lp

Data wpływu

Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe petycji

 Znak sprawy

Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję

Przewidywany termin załatwienia sprawy

1

06.03.2018 r.

Anonimizacja danych

Rozbudowa sieci wodociągowej  do posesji

Petycja

Odpowiedź

RSO.152.1.2018

RIR (J. Remelski, S.Marciniak)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 2

 04.05.2018 r.

 Szulc-Efekt

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Poprawa efektywności energetycznej

 Petycja

Odpowiedź

 RSO.152.2.2018

 RIR - Gabriela Szmidtke

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 3

 21.08.2018r .

Szulc-Efekt

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Przeprowadzenie analizy instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd

      Petycja

Odpowiedź

 RSO.152.3.2018

 RIR - Gabriela Szmidtke

Sekretarz

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 4

 13.09.2018 r.

 Szulc-Efekt

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Dot. Wprowadzenie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

 Petycja

Odpowiedź

 RSO.152.4.2018

 RIR - Gabriela Szmidtke

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

5

20.09.2018 r.

Szulc-Efekt

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Dot. V edycja Programu "Wzorowa Łazienka"

Petycja

 RSO.152.5.2018

OŚ- Iwona Reszka

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

6

08.11.2018 R.

Szulc-Efekt

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Dokonanie analizy - możliwość wdrożenia  w urzędzie  procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej  w postępowaniach o udzielenie  zamówienia

Petycja

 RSO.152.6.2018

RIR- Damian Banasiak

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Liczba odwiedzin : 141
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2018-03-07 13:28:47
Czas publikacji: 2018-11-09 12:42:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak