Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo- Nawcz- Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek w gminie Łęczyce i gmina Linia AB.6740.18.2018.D.IX

2018-12-31 07:44:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych od wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.31.2018.KMa Dot.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 82,147,148/4, 148/2 obręb Chmieleniec

2018-12-19 13:52:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.33.2018.DW z dnia 18.12.2018 r. Dot. Przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu ogólnoużytkowego (wiaty) na budynek gospodarczy dla potrzeb sołeckich

2018-12-18 13:27:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.22.2018 z dnia 13.12.2018 r. Dot.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami obręb Świetlino

2018-12-13 11:44:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.26.2018.KMa z dnia 12.12.2018 r. Dot.: Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe wraz z rozbudową obiektu świetlicy (klatka schodowa) na cele sołeckie/ środowiska lokalnego działka 26 obręb Kaczkowo

2018-12-12 14:33:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.33.2018.DW z dnia 11.12.2018 r. Dot.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ogólnoużytkowego (wiaty) na budynek gospodarczy dla potrzeb sołeckich obręb Bożepole Małe działka 256

2018-12-11 15:10:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.32.2018.KMa z dnia 10.12.2018 r. Dot. Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN linii kablowej SN-15kV o długości łącznej ok. 1,5 km wraz z budową szafy pomiarowej nn-0,4kV działki obręb Nawcz

2018-12-10 15:26:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej i redakcyjnej RIR.6733.22.2018.KMa z dnia 03.12.2018 r. Dot.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek w Świchowie

2018-12-03 14:24:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6730.31.2018.KMa z dnia 03.12.2018 r. Dot.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dot. działek w Chmieleńcu

2018-12-03 13:59:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji oraz 10kpa RIR.6733.26.2017.K.Ma

2018-11-30 13:36:32