UCHWAŁY DOTYCZĄCE BUDŻETU NA 2018 ROK  

 
 

UCHWAŁA NR XLVI/104/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNZOY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR XLVI/105/2017 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK.


 

UCHWAŁA NR XLIX/7/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 LUTEGO 2018 R.  W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCWAŁA NR XLIX/8/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024


UCHWAŁA NR LI/12/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA  26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE

UCHWAŁA NR LI/13/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024


UCHWAŁA NR LII/20/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDZETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR LII/21/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024


UCHWAŁA NR LIII/35/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 10 MAJA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANU BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR LIII/36/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 10 MAJA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024


UCHWAŁA NR LV/38/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018R.

UCHWAŁA NR LV/39/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE 4 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024


 

UCHWAŁ NR LVI/46/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁ NR LVI/47/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

UCHWAŁA NR LVI/48/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK


UCHWAŁA NR LVIII.56.2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 LIPCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR LVIII.57.2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 LIPCA 2018 R.  W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024


UCHWAŁA NR LXII/81/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR LXII/82/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024


UCHWAŁA NR LXIII/83/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R.W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR LXIII/84/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024


UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK.

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2018-2024

 

UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2018 ROK.

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2019 ROK

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 421
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Główczewska
Czas wytworzenia: 2018-01-08 08:48:42
Czas publikacji: 2019-01-11 08:32:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak