Dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych 

 

 

GMINA UDZIELA DOFINANSOWANIA

NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W dniu 27 marca 2017r. Rada Gminy Łęczyce podjęła Uchwałę Nr XXXVI/30/2017 w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy Łęczyce na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych – w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza – położonych na terenie gminy Łęczyce.

W dniu 15 maja br. przedmiotowa uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją 1723.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż osoby, które są zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Łęczyce, celem pobrania stosownych dokumentów oraz zapoznania się z treścią przyjętych przez Radę Gminy Łęczyce zasad dofinansowania w przedmiotowej sprawie.

Wszelkich informacji w sprawie udziela Gabriela Szmidtke – inspektor ds. ochrony środowiska UG Łęczyce.

 

POBIERZ:

Wniosek o udzielenie dofinansowania z budżetu gminy Łęczyce na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dofinansowania

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dofinansowania

Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dofinansowania

Uchwała

 


Liczba odwiedzin : 244
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Szmidtke
Czas wytworzenia: 2017-06-23 10:46:41
Czas publikacji: 2017-06-23 10:46:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak