Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 
 

Liczba odwiedzin : 164
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Szmidtke
Czas wytworzenia: 2016-03-17 14:58:57
Czas publikacji: 2016-03-17 15:03:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak