Rejestr petycji złożonych w 2017 r. 

 
 

REJESTR PETYCJI 2017 ROK

 

 

Lp

Data wpływu

Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe petycji

 

Znak sprawy

Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję

Przewidywany termin załatwienia sprawy

1

14.02.2017 r.

Szulc – Efekt

ul.Poligonowa 1

04-051 Warszawa

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Petycja nr 1

RSO.152.1.2017

ROA(Jarosław Lipski, Sekretarz)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 2

06.03.2017 r.

Anonimizacja danych

 Opublikowanie Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej

Petycja nr 2

Odpowiedź

 RSO.152.2.2017

ROA- Sekretarz

RIR- Damian Bansiak

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 3

  10.05.2017 r.

 Szulc – Efekt

ul.Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Podwórko Talentów NIVEA

 Skan petycj

Odpowiedź

 RSO.152.3.2017

ROA-Sekretarz

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 4

 24.11.2017 r.

 Szulc – Efekt

  ul.Poligonowa 1

  04-051 Warszawa

 Zdrowa żywność

     Skan petycji

   RSO.152.4.2017

         Szkoły

   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Liczba odwiedzin : 313
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2017-02-15 10:32:51
Czas publikacji: 2017-11-29 10:49:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak