Petycje 2016 rok 

 
 

 

 

Lp

Data wpływu

Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana)

Przedmiot petycji

Skan petycji 

 

Znak sprawy

Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję

Przewidywany termin załatwienia sprawy

1

08.07.2016

EO/4280/2016

Szulc-Efekt

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. poprawa efektywności energetycznej

Skan petycji

RSO.152.1.2016

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

2

19.10.2016 R

EO/6985/2016

Szulc-Efekt

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot. Wzorowa Łazienka

Skan petycji

RSO.152.2.2016

Stanowisko ds. Oświaty z przekazaniem do szkół

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

3

 20.10.2016 r

 

EO/7128/2016

 Szulc-Efekt

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Dot. dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP

Skan petycji

Odp. na petycję

 RSO.152.3.2016

 Referat Spraw Obywatelskich

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 4

 31.10.2016

EO/7295/2016

 Szulc-Efekt

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Dot. utworzenia zakładki "Czystcze Powietrze" na stronie www

 Skan petycji

Odpowiedź na petycjwe

 RSO.152.4.2016

 Referat Spraw Obywatelskich

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 316
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2016-07-13 15:21:19
Czas publikacji: 2017-02-15 10:37:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak