Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Dla kogo pomoc?

Dla każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Forma zapis:

Rejestracja wizyty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego pod nr tel. (58) 67 61 37 od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - 20:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
•    wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
•    przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana  o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie  z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Inne informacje:

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Adres punktu świadczenia:

przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Długa 42B

84-218 Łęczyce

 

Godziny przyjęć dotyczy Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Łęczycach :

wt. 8:00-12:00

śr. 10:00 - 14:00

czw. 8:00 - 12:00

harmonogram

 

POBIERZ:

Plakt

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Karta informacyjna pomoc prawna

Karta informacyjna poradnictwo obywatelskie

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1771
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2016-02-23 13:39:48
Czas publikacji: 2019-01-03 12:25:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak