UCHWAŁY DOTYCZĄCE BUDŻETU W 2016 ROKU 

 
 

Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/7/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/8/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIX/17/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/18/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXI/26/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/27/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

Uchwala Nr XXII/36/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zminay budżetu Gminy Łęczyce na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/37/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2022

UCHWAŁA NR XXIII/38/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXIII/39/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 20 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXIV/47/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 11 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXIV/48/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 11 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXV/50/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXV/51/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNZOY FINANSOWEJ NA LATA  2016-2022

UCHWAŁA NR XXVI/59/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXVI/60/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXVII/61/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXVII/62/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

 UCHWAŁA NR XXVIII/63/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDZETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXVIII/64/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 3 PAŻDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXX/71/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXX/72/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2022

UCHWAŁA NR XXXI/77/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXXI/78/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XXXII/87/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXXII/88/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2024

UCHWAŁA NR XXXII/90/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2017-2024

UCHWAŁA NR XXXII/91/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXIII/97/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA  29 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXXIII/98/2016 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R.  W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2024

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Główczewska
Czas wytworzenia: 2016-06-28 11:50:24
Czas publikacji: 2017-01-25 14:10:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak