Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Łęczyce 

 

 

"Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Łęczyce"

 


Liczba odwiedzin : 868
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Maszota
Czas wytworzenia: 2015-07-08 14:05:03
Czas publikacji: 2016-03-17 14:50:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak