Uchwały dotyczące budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok 

 
 

1.Uchwała Nr IV/1/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015 - 2019

2.Uchwała Nr IV/2/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 stycznia 2015 r. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

3.Uchwała Nr VI/12/2015 Rady Gminy Łęczycez dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

4.Uchwała Nr VI/13/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

5.Uchwała Nr VII/20/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

6.Uchwała Nr VII/21/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

Zał. do uchwały Nr VII/21/2015

7.Uchwała Nr X/40/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

8.Uchwała Nr X/41/2015 Rady Gminy Łeczyce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

9.UCHWAŁA NR XI/46/2015 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 10 SIERPNIA 2015 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2015 ROK

10. UCHWAŁA NR XI/47/2015 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 10 SIERPNIA 2015 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2015-2019

11. Uchwała Nr XIII/66/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

12.Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2015-2019

13.Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30.11.2015 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

14.Uchwała Nr XV/95/2015  Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyce na 2016 rok

15. Uchwały Nr XV/94/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016-2020

16.Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok 

17. Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łeczyce na lata 2015-2019

 

Liczba odwiedzin : 713
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Główczewska
Czas wytworzenia: 2015-05-14 14:04:52
Czas publikacji: 2016-11-09 11:52:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak