Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Luzino przedkłada do zaopiniowania projekt zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino dot.: uchwały XLI/482/2018 z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino w zakresie działek nr: 410, 475/4, 308 położonych w obrębie Kębłowo, w miejscowości Kębłowo, działek nr: 1281/5, 1281/6, 1281/7, 241/6, 278 położonych w obrębie Luzino, w miejscowości Luzino, działek nr: 219, 14/5, 44, 175, 176, 14/7 położonych w obrębie Zelewo, w miejscowości Zelewo, gm. Luzino.

2019-01-16 12:17:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie

2019-01-08 11:44:00
Wydawanie paczek żywnościowych

2019-01-02 11:53:22
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo- Nawcz- Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek w gminie Łęczyce i gmina Linia AB.6740.18.2018.D.IX

2018-12-31 07:44:01
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 17 lutego 2019 r. w sołectwach: Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie, Łęczyce, Rozłazino, Strzebielino, Strzebielino Osiedle

2018-12-18 15:06:12
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych od 2019 roku

2018-12-04 08:09:40
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogi powiatowej polegającej na : rozbudowie drogi powiaotwej nr 1420G Godętowo-Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek w gminie Łęczyce i gminie Linia

2018-11-19 09:25:56
Wójt Gminy Łęczyce uprzejmie informuje, iż w związku z ustawą o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy, w związku z tym odbiór odpadów komunalnych ze Strzebielina oraz Paraszyna, przypadający zgodnie z harmonogramem w tym dniu, zostaje przeniesiony na dzień 13.11.2018r. (wtorek). Za utrudnienia przepraszamy.

2018-11-09 10:21:42
Wydawanie paczek żywnościowych

2018-10-30 12:32:27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku udzielenie Zarządowi Drogowemu pozwoleń wodnoprawnych Dot. inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz- Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek

2018-10-25 12:54:05
Wyniki głosowania w Wyborach Samorządowych na Wójta Gminy Łęczyce oraz do Rady Gminy Łęczyce

2018-10-24 12:42:59
Spotkanie informacyjne nt Programu Czyste Powietrze

2018-10-16 12:41:00
Informacja o zamknięciu drogi

2018-10-15 14:42:23
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. działek w obrębie Łówcz Górny, Nawcz oraz Osiek GD.ZUZ.421.443.2018.BS

2018-10-09 12:59:25
Szacowanie szkód łowieckich bez udziału gminy

2018-09-13 08:26:19
Spotkanie informacyjne dot. dopłat na wymianę pieca i termomodernizację – 29 września 2018r.

2018-09-12 15:27:47
Pomoc materialna 2018/2019

2018-08-31 11:31:23
Decyzja GD.RET.070/168/D2/2018.KC w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

2018-08-17 13:16:39
Rozstrzygnięcie konkursu dotacji na produkcję energii z oze

2018-08-07 08:53:13
Pomoc żywnościowa

2018-08-06 16:51:15