Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja GD.RET.070/168/D2/2018.KC w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

2018-08-17 13:16:39
Rozstrzygnięcie konkursu dotacji na produkcję energii z oze

2018-08-07 08:53:13
Pomoc żywnościowa

2018-08-06 16:51:15
Woda niezdatna do picia w Bożympolu Wielkim ( budynki mieszkalne przy ul. Lęborskiej 4, 6, 8, 10, 12, 18)

2018-07-30 09:32:30
Postanowienia Komisarza Wyborczego Słupsku w sprawie podziału Gminy Łęczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-07-27 08:48:05
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA W DZIĘCIELCU . NA PROŚBĘ SOŁTYSA ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ 16.07.2018 R. O GODZ. 20 NA BOISKU WIEJSKIM Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce

2018-07-13 10:28:16
Wójt Gminy Łęczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019 r. na terenie gminy.

2018-07-06 12:54:54
Ogłoszenie ws szacowania szkód w gospodarstrwach rolnych spowodowanych przez suszę

2018-06-27 14:37:02
Program "Dobry Start"

2018-06-14 13:11:08
Woda niezdatna do picia - budynki mieszkalne przy ulicy Lęborskiej w Bożympolu Wielkim

2018-06-01 09:05:27