Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Łęczyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia

2019-02-20 08:41:07
Wójt Gminy Luzino przedkłada do zaopiniowania projekt zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino

2019-01-16 10:47:22
Projekt zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia

2018-09-04 14:45:18
Uchwała Nr 362/XXXIII/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia

2018-08-20 13:36:05
Uchwała nr XLII/497/2018 Rady Gminy Łeczyce z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodaroania przestrzennego wsi Luzino obręb Luzino

2018-07-09 15:43:01
Zawiadomienie Wójta Gminy Luzino o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino

2018-06-07 12:17:30
Uchwała Nr XXVI/293/2017 Rady Gminy Łęczyce Rady Gminy Cewice sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cewice

2018-04-12 14:19:31
Uchwała Nr 326/XXX/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia

2018-04-10 14:32:30
Uchwała Nr XXXIX/459/20018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino

2018-04-10 10:00:19
Uchwała Nr XXXIX/450/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Dąbrówka , gm. Luzino

2018-04-10 09:47:48