Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Wójta Gminy Luzino o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino

2018-06-07 12:17:30
Uchwała Nr XXVI/293/2017 Rady Gminy Łęczyce Rady Gminy Cewice sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cewice

2018-04-12 14:19:31
Uchwała Nr 326/XXX/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia

2018-04-10 14:32:30
Uchwała Nr XXXIX/459/20018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino

2018-04-10 10:00:19
Uchwała Nr XXXIX/450/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Dąbrówka , gm. Luzino

2018-04-10 09:47:48
Uchwała Nr XXXIX/451/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Tępcz, gm. Luzino

2018-04-10 09:46:20
Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

2018-04-10 09:44:25
Uchwała Nr XXXIX/449/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Wyszecino gm. Luzino

2018-04-10 09:42:15
Zawiadomienie Wójta Gminy Luzino o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

2018-04-10 09:40:26