Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgłoszenie strat w gospodarstwie rolnym

2018-06-27 11:16:31
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie gminy Łęczyce

2017-09-26 11:51:58
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzienie działalności w zakresie:prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

2017-04-13 12:58:28
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

2017-02-24 13:31:09
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2016-03-17 15:14:08
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczlni ścieków

2016-01-07 14:10:56
Ankieta dotycząca programu Prosument w gminie Łęczyce

2015-05-11 14:20:17
Wniosek w sprawie ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 
2015-03-30 16:14:12
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce

 
2015-03-30 16:11:30
Pracownik prowadzący sprawę

 
2012-01-17 08:36:22