2007 

 
  

.:: 2007 rok ::.


Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2007 rok w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok  (4.8 MB)    

Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 grudnia 2007 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok   (2.7 MB)  

Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 3.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko d.s środków trwałych i podatku VAT  (104.3 KB)   

Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonwczego budżetu gminy na 2007 rok (798.1 KB)    

Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok   (1.3 MB)  

Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2008 rok   (77.9 KB)  

Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r.  (2 MB)   

Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.  (138.3 KB)

Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2007 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie powołania, trybu pracy i zadań komisji stypendialnej   (101.5 KB)  

Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r. (1.4 MB)    

Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 października 2007 r. w sprawie uczestnictwa w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w 2007 r.   (200.5 KB)  

Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 października 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r.   (1.9 MB)  

Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego   (87.4 KB)  

Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8 października 2007r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok. (786.7 KB)    

Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.  (1000.1 KB)   

Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego. (119.2 KB)    

Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 września 2007r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Łęczycach. (83.2 KB)    

Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko: Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej, drogownictwa, energetyki i inwestycji.  (71.3 KB)   

Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 września 2007r. w sprawie powołania zespołu do oceny ryzyka zawodowego.  (78.2 KB)   

Zarządzenie Nr 45/2007 Wójt Gminy Łęczyce z dnia 11 września 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalfikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Łęczyce zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.  (1.1 MB)   

Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 września 2007r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.  (331.5 KB)   

Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.     (267.1 KB)

Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycach.   (61 KB)  

Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie odwołania Pani Mirosławy Jędrych ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim. (47.6 KB)

Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.  (277.8 KB)   

Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Instytucji Kultury.   (55.1 KB)  

Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Instytucji Kultury.   (53.2 KB)  

Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Instytucji Kultury w Łęczycach. (85.5 KB)    

Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego.   (128.5 KB)  

Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Instytucji Kultury w Łęczycach.   (309.8 KB)  

Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.   (413.1 KB)  

Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie powołania w Gminie Łęczyce członków do Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą: "Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyce".  (85.2 KB)   

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie powołania w Gminie Łęczyce członków do Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą: "Budowa ujęcia wody wraz z badaniami hydrogeologicznymi dla miejscowości Strzebielino Osiedle i Strzebielino".   (80.4 KB)  

Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie powołania w Gminie Łęczyce członków do Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą: "Wykonanie oświetlenia drogowego ulic Sienkiewicza, Witosa, Drzymały, Piotra Skargi w Strzebielinie". (78.4 KB)

Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie powołania w Gminie Łęczyce członków do Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą: "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego".   (84.6 KB)  

Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania w Gminie Łęczyce członków do Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą: "Naprawa dróg gruntowych w Gminie Łęczyce"  (80.4 KB)   

Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 08 czerwca 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bożympolu Wielkim oraz dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie.  (85.8 KB)   

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 06 czerwca 2007r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.  (448 KB)   

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bożympolu Wielkim oraz dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie.   (124 KB)  

Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.    (480.1 KB) 

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych silnymi wiosennymi przymrozkami w rolnictwie na obszarze Gminy Łęczyce.    (191 KB) 

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 maja 2007r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.  (438.5 KB)   

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 01 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007r. (98.5 KB)

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok. (309 KB)    

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.  (464 KB)   

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w Gminie Łęczyce w 2007 roku.     (231 KB)

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.   (114 KB)  

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.   (134 KB)  

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta.   (127 KB)  

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok. (808 KB)    

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04 kwietnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątku w Świetlicy Wiejskiej w Nawczu oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.     (100 KB)

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania w Gminie Łęczyce członka do Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą: "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Bożepole Małe, Bożepole Wielkie i Chmieleniec".   (82.7 KB)  

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.    (385.5 KB) 

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.  (767 KB)   

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie organizacji, rozwinięcia i działania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Łęczyce na potrzeby obronne państwa.  (155.5 KB)   

Zarządzenie Nr 09/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie wytyczenia zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych w gminie Łęczyce w 2007 roku.   (144.5 KB)  

Zarządzenie Nr 08/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątku w Śwetlicy Wiejskiej w Nawczu oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.   (99.5 KB)  

Zarządzenie Nr 07/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r.  (2.1 MB)   

Zarządzenie Nr 06/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli z otrzymanej dotacji w 2006r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.    (90.5 KB) 

Zarządzenie Nr 05/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 luty 2007 rok w sprawie powołania zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz komisji opiniującej do oceny wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe.  (139 KB)   

Zarządzenie Nr 04/2007 Wójta Gminy Łęczyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łęczyce z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie uczestniczenia w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w 2007r.    (144 KB) 

Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej budownictwa, drogownictwa, energetyki i inwestycji własnych.     (93.5 KB)

Zarządzenie Nr 01/2007 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie powołania w Gminie Łęczyce członka do Komisji Przetargowej do rozstrzygania przetargu pod nazwą: "Wywóz odpadów segregowanych oraz ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Łęczyce".  (89 KB)
   

 

 

 


 

 

 


 

Liczba odwiedzin : 629
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzędu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzędu
Czas wytworzenia: 2011-04-21 14:56:25
Czas publikacji: 2011-04-21 14:56:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak