Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje

Szczegółowych informacji o załatwianiu spraw można uzyskać pod nr telefonu:

58 674 46 51

Kierownik Urzędu Stanu Cywilmego : Ewa Kowalczyk

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych sprawach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 Opłaty skarbowe można wnosić:

  • w kasie Urzędu w Gminie Łęczyce ul. Długa 49
  • na konto : Rachunek Bankowy:  KBS Wejherowo/ Oddział Łęczyce 44 8350 0004 3900 2437 2000 0010;  Kod SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Przed wniesieniem opłaty skarbowej należy zorientować się czy dana czynność lub wydanie zaświadczenia podlega opłacie.

2018-02-06 15:22:43
Zmiana imienia lub nazwiska

2018-02-06 14:56:44
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

2018-02-06 14:48:05
Sprostowanie aktu

2018-02-06 14:47:38
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

2018-02-06 14:45:43
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

2018-02-06 14:45:13
Rejestracja urodzenia/ Rejestracja zgonu

2018-02-06 14:44:30
Odpis aktu stanu cywilnego

2018-02-06 14:40:59
Ślub konkordatowy – wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

2018-02-06 14:40:25
Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny

2018-02-06 14:35:38