2008 

 
  

.:: 2008 rok ::.


Zarządzenie Nr 52/2008 Wójta Gminy Łęczyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łęczyce z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uczestniczenia w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w 2008 r.   (182.5 KB)  

Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do dokonania kasacji nienadającego sie sprzętu w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Godętowie    (82.9 KB) 

Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.   (1.9 MB)  

Zarządzenie Nr 49/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.  (1.2 MB)   

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2009 r.  (89.1 KB)   

Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2007 z dnia 29 października 2008 r. Wójta Gminy Łęczyce w sprawie powołania, trybu pracy i zadań komisji stypendialnej   (81.2 KB)  

Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (106.6 KB)

Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.     (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 57/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 42/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydzielenia z funduszu płac środków z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy Łęczyce oraz regulaminu     (99.3 KB)

Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy     (77.1 KB)

Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 października 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego    (157.2 KB) 

Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia terminu dnia dodatkowo wolnego   (101.3 KB)  

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok    (1.4 MB) 

Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 października 2008 r. w sprawie odwołania zastępcy Wójta (100.6 KB)    

Zarządzenie Nr 38/1/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok   (1 MB)  

Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 październikae 2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego  (65.3 KB) 

Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok (1.1 MB)    

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Łęczyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łęczyce z dnia 16 września 2008 r. w sprawie uczestniczenia w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w 2008 r.     (168.2 KB)

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Godętowie (82.8 KB)

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok   (2.6 MB)  

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową (329.9 KB)

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej     (115.7 KB)

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisku w księgowości budżetowej     (100 KB)

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych  (144 KB)

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.   (1.7 MB)  

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską suszy w rolnictwie na obszarze Gminy Łęczyce   (260.2 KB)  

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierajacej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie   (187.6 KB)  

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego  (272.1 KB)   

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy na 2008r.   (2.2 MB)  

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy na 2008 rok  (1.5 MB)

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.  (178.7 KB)

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie wolnych dni od pracy dla pracowników Urzędu Gminy    (138.1 KB) 

Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w Gminie Łęczyce w 2008 roku     (494.6 KB)

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku   (288 KB)  

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok   (2.6 MB)  

Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w roku 2008    (307.2 KB) 

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Łęczyce   (191.4 KB)  

Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Urzędu Gminy Łęczyce   (163.2 KB)  

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.   (5.7 MB)  

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż mienia komunalnego w dniu 7 marca 2008 r.  (267.9 KB)    

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Łęczyce Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na szczeblu gminy Łęczyce     (822.4 KB)

Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłat dzierżawy za grunty komunalne ne cele nierolnicze oraz za lokale użytkowe na terenie gminy Łęczyce    (385.3 KB) 

Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych oraz ustalenia planu szkoleń obronnych przewidzianych do realizacji w gminie Łęczyce w 2008 roku  (504.5 KB)

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 lutego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochorny dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia w 2008 roku  (216 KB)   

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 luty 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pomników walk i Męczeństwa w Łęczycach     (218.9 KB)

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 luty 2008 r. w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych   (167.3 KB)  

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 luty 2008 r. w sprawie powołania komisji do prze[rowadzenia kontroli z otrzymanej dotacji w 2007 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego    (189.3 KB) 

Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 luty 2008 r. w sprawie powołania zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz komisji opiniującej do oceny wniosków zlożonych przez organizacje pozarządowe   (237.8 KB)  

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łęczyce     (253.2 KB)

Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Łęczyce Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wytyczenie zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych w gmnie Łęczyce w 2008 r.    (5.5 MB) 

Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powołania w Gminie Łęczyce członka do Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą : "Wywóz odpadów segregowanych oraz ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Łęczyce"  (173.6 KB)

Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia terminów wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu Gminy Łęczyce w roku 2008
           

 

 

 


 

 

 


 

Liczba odwiedzin : 567
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzędu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzędu
Czas wytworzenia: 2011-04-21 14:45:46
Czas publikacji: 2011-04-21 14:45:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak