2009 

 
  

.:: 2009 rok ::.


Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok   (4.4 MB)  

Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok   (5.5 MB)  

Zarządzenie Nr 92/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ,, Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kisewo" (328.6 KB)

Zarządzenie Nr 91/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kontrola jednostek podległych w Urzędzie Gminy Łęczyce.  (205.8 KB)

Zarządzenie Nr 90/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łęczyce   (433.6 KB)  

Zarządzenie Nr 89/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce   (211 KB)  

Zarządzenie Nr 88/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok     (4.1 MB)

Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 października 2009 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Łęczyce oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. (190.4 KB)

Zarządzenie Nr 86/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Łęczyce     (212.9 KB)

Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok     (3.8 MB)

Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2010 rok    

Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. (2.1 MB)

Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy   (161 KB)  

Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyce    (121.1 KB) 

Zarządzenie Nr 80/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 wrzesnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.  (148.9 KB)

Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. Wójta Gminy Łęczyce w sprawie powołania , trybu pracy i zadań komisji stypendialnej (171.9 KB)

Zarządzenie Nr 78/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zminy układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.   (4.7 MB)  

Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji składników majatku Gminy Łęczyce oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. (1.3 MB)    

Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.  (303.2 KB)   

Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok     (765.5 KB)

Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 października 2009 r. w sprawie powołania w Gminie Łęczyce, Komisji ds. rozpatrywania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków    (211 KB) 

Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 października 2009 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2010 rok    (1.9 MB) 

Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w dniu 08 października 2008 roku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. (240.2 KB)    

Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 września 2009 r w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.   (1.5 MB)  

Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 września 2009 r w sprawie uczestniczenia w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania ( SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania ( SWO) w 2009 r.  (363.4 KB)   

Zarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8 września 2009 r w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.    (3.2 MB) 

Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 sierpnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu przekazania Przedszola Niepublicznego w Bożympolu Wielkim przy ulicy Chmielenieckiej 3.  (183.7 KB)   

Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 sierpnia 2009 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ,, Budowę boisk sportowych, zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszacej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bożympolu Wielkim"' - Orlik 2012 (327.1 KB)

Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 sierpnia 2009 r w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  (176.8 KB)   

Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 sierpnia 2009 r w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok     (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 sierpnia 2009 r w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok     (3.5 MB)

Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05 sierpnia 2009 w sprawie powołania Komisji w celu przekazania Przedszkola Niepublicznego w Bożympolu Wielkim przy ulicy Chmielenieckiej 3.    (212.2 KB) 

Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30.07.2009 (157.1 KB)    

Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27.07.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Łęczycach.  (6.2 MB)

Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Naprawę dróg gruntowych na terenie gminy Łęczyce"    (166.9 KB) 

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok (1 MB)

Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej w dniu 17.07.2009 r.   (140.2 KB)  

Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego    (131.8 KB) 

Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Łęczyce  (29.3 KB)

Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia w dniu 7 lipca 2009 r. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (136.5 KB)

Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie powolania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  (134.4 KB)   

Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na 2009 rok   (107.7 KB)  

Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na 2009 rok   (524.1 KB)  

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęczyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łęczyce z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie uczestniczenia w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w 2009 r.     (166.9 KB)

 (936 KB)

Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Łęczyce     (130.3 KB)

Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyce   (146.3 KB)  

Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łęczyce  (68.4 KB)   

Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych     (149.8 KB)

Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/I/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.05.2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizcję zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie: krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku.   (143.8 KB)  

Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok    (1.5 MB) 

Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  (88.1 KB) 

Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego od dnia 1 września 2009 roku w majątku Gminy Łęczyce, położonego w Łęczycach przy ulicy Słonecznej 3     (121.3 KB)

Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i likwidacji zużytego sprzętu obrony cywilnej  (168.6 KB)   

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa w Urzędzie Gminy Łęczyce    (124.9 KB) 

Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.     (387.8 KB)

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Strzebielinie w gminie Łeczyce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.   (29.2 KB)  

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie odwołania powtórzenia czynności przetargowych w przetargu organiczonym dla mieszkańców sołectwa Kaczkowo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w kaczkowie oznaczonej jako działka nr 68/11 o pow. 0,1644 ha     (28.8 KB)

Zarządzenie Nr 36/I/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009     (317.7 KB)

Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej     (2 MB)

Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.    (1 MB) 

Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Łeczyce z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w roku 2009    (160.6 KB) 

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Łeczyce z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie określenia składu Komisji Opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku   (312 KB)  

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łęczyce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.   (584.5 KB)  

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 08 maja 2009 r. w sprawie uznania skargi Pana Marcina Kowalczuk- pełnomocnika Pani Teresy Kowalczuk i powtórzenia czynności przetargowych na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej w Kaczkowie, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 68/11 o pow. 0,1644 ha. (336.7 KB)

Zarządzenie nr 30/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 maja 2009 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego od dnia 1 wrzesnia 2009 roku w majatku gminy Łęczyce, położonego w Bożympolu Wielkim przy ulicy Chmielenieckiej 3.   (257.9 KB)  

Zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04 maja 2009 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego od dnia 1 września 2009 roku w majątku Gminy Łęczyce, położonego w Łęczycach przy ulicy Słonecznej 3.     (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok     (3.6 MB)

Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego. (342.8 KB)

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 lutego 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.  (248.8 KB)   

Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w Gminie Łęczyce w 2009 roku. (576.2 KB)

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Łeczyce z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego od dnia 1 września 2009 roku w majatku Gminy Łeczyce, położonego w Bożympolu Welkim przy ulicy Chmielenieckiej 3     (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Łęczyce Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu działania w zakresie obrony cywilnej w gminie Łęczyce na 2009 rok   (472.4 KB)  

Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 06 kwietnia 2009 roku  (576.9 KB)   

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie: krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 r. (993.8 KB)    

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.    (2 MB) 

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.  (6 MB)   

Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce     (3.2 MB)

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Łęczycach   (857.1 KB)  

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych oraz ustalenia planu szkoleń obronnych przewidzianych do realizacji w gminie Łęczyce w 2009 roku.    

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce oraz kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach  (194.3 KB)   

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Łęcyce z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzmin kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Łęczyce  (1.2 MB)   

Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie informacji dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy     (118.1 KB)

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Łęczyce   (70.4 KB)  

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce     (114.4 KB)

Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko: Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach     (105.5 KB)

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12.02.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli z otrzymanej dotacji w 2008 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego     (105 KB)

Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko: Zastępcy Wójta Gminy Łęczyce    (99.2 KB) 

Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego  (155.3 KB)   

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Łęczyce  (101.8 KB)   

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Łęczyce  (100.7 KB)

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Łęczyce   (103.5 KB)  

Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania ekwiwalentu za używanie reprezentacyjnego ubioru służbowego  (120 KB)

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia terminów wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu Gminy Łęczyce w roku 2009 (109.1 KB)
                                           

 

 

 


 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 668
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzędu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzędu
Czas wytworzenia: 2011-04-21 11:54:47
Czas publikacji: 2011-04-21 11:54:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak