Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/68/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Wojewody Pomorskiego

 
2011-05-27 11:30:34
Uchwała Nr XXVII/67/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r.

 
2011-05-27 11:28:04
Uchwała Nr XXVII/66/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczacego wspólnej realizacji projektu ,, Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim".

 
2011-05-27 11:11:55
Uchwała Nr XXVII/65/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 
2011-05-27 11:06:26
Uchwała Nr XXVII/64/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie : ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004

 
2011-05-27 10:52:08
Uchwała Nr XXVII/63/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 
2011-05-27 10:48:37
Uchwała Nr XXVII/62/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej z powodu zmian administracyjnych i zwolnienia od opłat za zmianę spowodowaną określeniem przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD), numerem PESEL, REGON i NIP.

 
2011-05-27 10:29:11
Uchwała Nr XXVII/61/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z przyłączami na terenie Gminy Łęczyce

 
2011-05-27 10:23:08
Uchwała Nr XXVI/60/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 
2011-05-27 08:44:56
Uchwała Nr XXVI/59/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rady

 
2011-05-27 08:40:41