UCHWAŁA NR XVI/98/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK 

 
  

UCHWAŁA NR XVI/98/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (121.6 KB)

UCHWAŁA NR XVI/97/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2016 (76.3 KB)

UCHWAŁA NR XVIII/6/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 STYCZNIA 2012 R W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2016 (147.5 KB)

UCHWAŁA NR XVIII/7/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 STYCZNIA 2012 R W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (3.1 MB)

 UCHWAŁA NR XIX/13/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 MARCA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2016 (2.1 MB)

UCHWAŁA NR XIX/14/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 MARCA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK.E (2.8 MB)

 UCHWAŁA NR XX/24/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2016 (1002.4 KB)

UCHWAŁA NR XX/25/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK (1007.2 KB)

 UCHWAŁA NR XXI/28/2012 RADY GMINY ŁECZYCE Z DNIA 31 MAJA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2018 (300.8 KB)

 UCHWAŁA NR XXI/29/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31 MAJA 2012 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (711.3 KB)

UCHWAŁA NR XXII/38/2012 RADY GMINY ŁECZYCE Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (492.6 KB)

 UCHWAŁA NR XXIII/45/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2018 (2.4 MB)

 UCHWAŁA NR XXIII/46/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 29 SIERPNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (2.2 MB)

 UCHWAŁA NR XXIV/60/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 WRZESNIA 2012 r W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2018 (2 MB)

 UCHWAŁA NR XXIV/61/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 19 WRZESNIA 2012 r W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK  (1.6 MB)

 UCHWAŁA NR XXVI/71/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2018 (2.5 MB)

 UCHWAŁA NR XXVI/72/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (3.4 MB)

UCHWAŁA NR XXVII/82/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2012R W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2012-2018 (2.4 MB)

 UCHWAŁA NR XXVII/83/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 LISTOPADA 2012R W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (1.7 MB)

 UCHWAŁA NR XXVIII/90/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 R W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (2.2 MB)

UCHWAŁA NR XXIX/94/2012 RADY GMINY ŁECZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK (497 KB)

 

Liczba odwiedzin : 556
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Karina Mila
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Główczewska
Czas wytworzenia: 2013-01-17 14:04:00
Czas publikacji: 2013-01-17 14:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak