2010 

 
  

.:: 2010 rok ::.


Zarządzenie Nr 136/2010 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce  (22.8 KB)

Zarządzenie Nr 135/2010 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (2.1 MB)

Zarządzenie Nr 134/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (620.5 KB)

Zarządzenie Nr 133/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie przyjęcia uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęczyce na lata 2011-2016  (760.3 KB)

Zarządzenie Nr 132/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2011  (795.5 KB)

Zarządzenie Nr 131/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Łęczycach  (125 KB)

Zarządzenie Nr 130/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (2.5 MB)

Zarządzenie Nr 129/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz powołania Zespołu Spisowego  (60.7 KB)

Zarządzenie Nr 128/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (3.5 MB)

Zarządzenie Nr 127/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (654 KB)

Zarządzenie Nr 126/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Łęczyce  (118.6 KB)

Zarządzenie Nr 125/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2009 z dnia 02 marca 2009 r.  (175 KB)

Zarządzenie Nr 124/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (349.5 KB)

Zarządzenie Nr 123/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (231.2 KB)

Zarządzenie Nr 122/I/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Łęczycach  (19.8 KB)

Zarządzenie Nr 122/2010 w sprawie odwołania zastępcy wójta  (153.3 KB)

Zarządzenie Nr 121/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (239.1 KB)

Zarządzenie Nr 120/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (225.1 KB)

Zarządzenie Nr 119/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (220.1 KB)

Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (214.1 KB)

Zarządzenie Nr 117/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (224.4 KB)

Zarządzenie Nr 116/2010 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (238 KB)

Zarządzenie Nr 115/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (235.3 KB)

Zarządzenie Nr 114/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (212.8 KB)

Zarządzenie Nr 113/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (215.7 KB)

Zarządzenie Nr 112/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr 111/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (212 KB)

Zarządzenie Nr 110/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (234.2 KB)

Zarządzenie Nr 109/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (207.1 KB)

Zarządzenie Nr 108/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (207.3 KB)

Zarządzenie Nr 107/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (206.4 KB)

Zarządzenie Nr 106/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (212.6 KB)

Zarządzenie Nr 105/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (212.8 KB)

Zarządzenie Nr 104/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (238.4 KB)

Zarządzenie Nr 103/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (232.1 KB)

Zarządzenie Nr 102/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (198.1 KB)

Zarządzenie Nr 101/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (197.3 KB)

Zarządzenie Nr 100/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (196.2 KB)

Zarządzenie Nr 99/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (245.9 KB)

Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (50.2 KB)

Zarządzenie Nr 96/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej w dniu 22.11.2010r.  (24.6 KB)

Zarządzenie Nr 95/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie ustalenia stypendium szkolnego na okres od 1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.  (117.9 KB)

Zarządzenie Nr 94/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego  (480.7 KB)

Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (242.5 KB)

Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2005 z dnia 12 kwietnia 2005r.  (137 KB)

Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (203.5 KB)

Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (266.4 KB)

Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Łęczyce w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  (73.9 KB)

Zarządzenie Nr 88/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (304.2 KB)

Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (237.9 KB)

Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w prawie udzielenia zamuwienia publicznego na: "Zimowe Utrzymanie Dróg Na Terenie Gminy Łęczyce W Sezonie Zimowym 2010/2011"  (40.1 KB)

Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (235 KB)

Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (212.3 KB)

Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (225.5 KB)

Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (211.8 KB)

Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (283.2 KB)

Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (258 KB)

Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (262.7 KB)

Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (275.4 KB)

Zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy Łeczyce w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (206.9 KB)

Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (229.5 KB)

Zarządzenie Nr 75/2010 w sprawie uczestnictwa w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w 2010r.  (44.4 KB)

Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (253 KB)

Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (261.2 KB)

Zarządzenie Nr 72/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (285.9 KB)

Zarządzenie Nr 71/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (274 KB)

Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (289.7 KB)

Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie powołania komisji Archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.  (33.6 KB)

Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego.  (175.1 KB)

Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (285.2 KB)

Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie powo?ania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działkach specjalnej produkcji rolnej, dotkniętych gradobiciem w rolnictwie na  (224.1 KB)

obszarze Gminy Łęczyce  (224.1 KB)

Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku  (124.8 KB)

Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (217.9 KB)

Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (233.1 KB)

Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (254 KB)

Zarządzenie Nr 61/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (228.6 KB)

Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (212 KB)

Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (204.3 KB)

Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (321.5 KB)

Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łęczyce i jednostkach organizacyjnych Gminy Łęczyce  (2.2 MB)

oraz zasad jej koordynacji.  (2.2 MB)

Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (269.1 KB)

 (205.2 KB)

Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych w dniu 06.08.2010r.  (27.3 KB)

Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (256.6 KB)

Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 maja 2010r.  (177.4 KB)

Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (125.5 KB)

Zarządzenie Nr 50/2010 w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego  (20 KB)

Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok  (230.9 KB)

Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie zmiany bydżetu na 2010 rok  (198.7 KB)

Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zakazu używania wody pitnej z gminnych sieci wodociągowych do podlewania ogródków, terenów zielonych i  (240.1 KB)

nawadniania gruntów  (240.1 KB)

Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (1.1 MB)

Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (2.4 MB)

Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (2.2 MB)

Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach upoważnienia do przekazywania do  (236.3 KB)

biura informacji gospodarczej informacji o zobowiazaniu lub zobowiazaniach dłużnika alimentacyjnego  (236.3 KB)

Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach upoważnienia do podejmowania  (227.6 KB)

działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.  (227.6 KB)

Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (2.4 MB)

Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup  (200.6 KB)

podreczników.  (200.6 KB)

Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (2.5 MB)

Zarządzenie nr 38/2010 Wójta Gminy Łęczyce (Gminnego Komisarza Spisowego) z dnia 01 czerwca 2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Łęczycach  (269.9 KB)

Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łęczyce dla pzreprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.  (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny  (1.8 MB)

Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach  (1.8 MB)

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w  (344.1 KB)

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ,, Remont dróg na terenie Gminy Łęczyce"  (344.1 KB)

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych''.  (2.3 MB)

Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w  (637.2 KB)

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.  (637.2 KB)

Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 maja 2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu  (212.8 KB)

 komputerowego, środków trwałych i nietrwałych znajdujących się w lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  (212.8 KB)

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (2 MB)

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (828.4 KB)

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia w dniu 05 maja 2010 roku egzaminu  (261.3 KB)

kończacego służbę przygotowawczą.  (261.3 KB)

Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (545.8 KB)

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30.04.2010 roku w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łęczyce  (176 KB)

Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8 kwietnia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie: krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 roku.  (276.9 KB)

Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w  (235.4 KB)

Łęczycach, oznaczonej w ewidencji jako działka 350/10.  (235.4 KB)

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia  (362.1 KB)

publicznego na ,,wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożepole Wielkie;ul. Chmieleniecka i ul. Łąkowa  (362.1 KB)

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.  (177.8 KB)

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie  (891.1 KB)

krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 roku  (891.1 KB)

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie : powołania komisji przejęcia z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach autobusu szkolnego  (218 KB)

,,Gimbus" wraz z dokumantacją i przekazanie go firmie ,,EUROTRANS" Przewozy Autobusowe.  (218 KB)

Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (1.1 MB)

Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Łęczyce Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łęczyce z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie uczestniczenia w powiatowym treningu systemu wykrywania i  (389.5 KB)

alarmowania ( SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania ( SWO) w 2010 r.  (389.5 KB)

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia składu Komisji Opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznwstwa,  (285 KB)

wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  (285 KB)

tradycji w 2010 roku"  (285 KB)

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia,, Regulaminu pracy Komisji Opiniującej do rozporządzenia ofert w otwartym konkursie ofert na  (1.9 MB)

wspieranie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2010 roku"  (1.9 MB)

Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (514.1 KB)

Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2010 rok  (590.3 KB)

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia planu szkoleń obronnych przewidzianych do realizacji w gminie Łęczyce w 2010 roku  (280.8 KB)

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie:  (1.3 MB)

krajoznaztwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki,  (1.3 MB)

ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 r.  (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  (561.4 KB)

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (530 KB)

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli z otrzymanej dotacji w 2009 roku przez organizacje  (216 KB)

pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  (216 KB)

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu  (180.5 KB)

Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łęczyce.  (180.5 KB)

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Łęczyce Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planu działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania  (1.4 MB)

kryzysowego w gminie Łęczyce na 2010 rok.  (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 stycznia 2010 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok  (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2010 r.  (9.9 MB)

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia średniej ceny m2 gruntów komunalnych na terenie gminy Łęczyce przyjętej do celów  (675.2 KB)

ewidencyjnych.  (675.2 KB)

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań w sprawie udzielenia zamówienia  (344.8 KB)

publicznego na ,,Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kisewo"  (344.8 KB)

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce (2.4 MB)

 

 


 

Załączniki

zarz_1_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.39M Format: .pdf Pobierz

zarz_2_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 344.8k Format: .pdf Pobierz

zarz_3_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 675.24k Format: .pdf Pobierz

zarz_4_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 9.88M Format: .pdf Pobierz

zarz_5_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.44M Format: .pdf Pobierz

zarz_6_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

zarz_7_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 180.52k Format: .pdf Pobierz

zarz_8_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 216.02k Format: .pdf Pobierz

zarz_9_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 529.98k Format: .pdf Pobierz

zarz_10_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 561.36k Format: .pdf Pobierz

zarz_11_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

zarz_12_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 280.77k Format: .pdf Pobierz

zarz_13_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 590.29k Format: .pdf Pobierz

zarz_14_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 514.11k Format: .pdf Pobierz

zarz_15_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.94M Format: .pdf Pobierz

zarz_16_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 285.04k Format: .pdf Pobierz

zarz_17_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 389.54k Format: .pdf Pobierz

zarz_18_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz

zarz_19_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.34M Format: .pdf Pobierz

zarz_20_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 218.02k Format: .pdf Pobierz

zarz_21_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 891.09k Format: .pdf Pobierz

zarz_22_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 177.84k Format: .pdf Pobierz

zarz_23_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 362.1k Format: .pdf Pobierz

zarz_24_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 235.44k Format: .pdf Pobierz

zarz_25_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 276.87k Format: .pdf Pobierz

zarz_26_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 176k Format: .pdf Pobierz

zarz_27_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 545.85k Format: .pdf Pobierz

zarz_28_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 261.28k Format: .pdf Pobierz

zarz_29_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 828.44k Format: .pdf Pobierz

zarz_30_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.98M Format: .pdf Pobierz

zarz_31_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 212.76k Format: .pdf Pobierz

zarz_32_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 637.22k Format: .pdf Pobierz

zarz_33_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.28M Format: .pdf Pobierz

zarz_34_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 344.13k Format: .pdf Pobierz

zarz_35_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.84M Format: .pdf Pobierz

zarz_37_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

zarz_38_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 269.91k Format: .pdf Pobierz

zarz_39_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.54M Format: .pdf Pobierz

zarz_40_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 200.58k Format: .pdf Pobierz

zarz_41_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.39M Format: .pdf Pobierz

zarz_42_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 227.62k Format: .pdf Pobierz

zarz_43_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 236.34k Format: .pdf Pobierz

zarz_44_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.17M Format: .pdf Pobierz

zarz_45_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.44M Format: .pdf Pobierz

zarz_46_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

zarz_47_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 240.06k Format: .pdf Pobierz

zarz_48_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 198.67k Format: .pdf Pobierz

zarz_49_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 230.95k Format: .pdf Pobierz

zarz_50_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 20k Format: .pdf Pobierz

zarz_51_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 125.53k Format: .pdf Pobierz

zarz_52_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 177.38k Format: .pdf Pobierz

zarz_53_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 256.59k Format: .pdf Pobierz

zarz_54_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 27.27k Format: .pdf Pobierz

zarz_55_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 205.16k Format: .pdf Pobierz

zarz_56_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 269.08k Format: .pdf Pobierz

zarz_57_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.15M Format: .pdf Pobierz

zarz_58_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 321.5k Format: .pdf Pobierz

zarz_59_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 204.28k Format: .pdf Pobierz

zarz_60_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 212.05k Format: .pdf Pobierz

zarz_61_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 228.61k Format: .pdf Pobierz

zarz_62_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 254k Format: .pdf Pobierz

zarz_63_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 233.07k Format: .pdf Pobierz

zarz_64_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 217.9k Format: .pdf Pobierz

zarz_65_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 124.81k Format: .pdf Pobierz

zarz_66_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 224.06k Format: .pdf Pobierz

zarz_67_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 285.19k Format: .pdf Pobierz

zarz_68_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 175.06k Format: .pdf Pobierz

zarz_69_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.57k Format: .pdf Pobierz

zarz_70_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 289.67k Format: .pdf Pobierz

zarz_71_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 274.03k Format: .pdf Pobierz

zarz_72_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 285.92k Format: .pdf Pobierz

zarz_73_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 261.16k Format: .pdf Pobierz

zarz_74_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 252.96k Format: .pdf Pobierz

zarz_75_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.36k Format: .pdf Pobierz

zarz_76_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 229.52k Format: .pdf Pobierz

zarz_77_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 206.93k Format: .pdf Pobierz

zarz_90_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 266.38k Format: .pdf Pobierz

zarz_91_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 203.53k Format: .pdf Pobierz

zarz_92_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 136.96k Format: .pdf Pobierz

zarz_93_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 242.48k Format: .pdf Pobierz

zarz_94_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 480.67k Format: .pdf Pobierz

zarz_95_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 117.95k Format: .pdf Pobierz

zarz_96_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 24.61k Format: .pdf Pobierz

zarz_97_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.18k Format: .pdf Pobierz

zarz_99_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 245.92k Format: .pdf Pobierz

zarz_100_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 196.21k Format: .pdf Pobierz

zarz_101_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 197.31k Format: .pdf Pobierz

zarz_102_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 198.14k Format: .pdf Pobierz

zarz_103_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 232.09k Format: .pdf Pobierz

zarz_104_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 238.39k Format: .pdf Pobierz

zarz_105_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 212.85k Format: .pdf Pobierz

zarz_106_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 212.58k Format: .pdf Pobierz

zarz_107_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 206.44k Format: .pdf Pobierz

zarz_108_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 207.27k Format: .pdf Pobierz

zarz_109_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 207.11k Format: .pdf Pobierz

zarz_110_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 234.23k Format: .pdf Pobierz

zarz_111_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 212.02k Format: .pdf Pobierz

zarz_113_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 215.66k Format: .pdf Pobierz

zarz_114_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 212.82k Format: .pdf Pobierz

zarz_115_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 235.27k Format: .pdf Pobierz

zarz_116_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 237.97k Format: .pdf Pobierz

zarz_117_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 224.45k Format: .pdf Pobierz

zarz_118_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 214.05k Format: .pdf Pobierz

zarz_119_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 220.08k Format: .pdf Pobierz

zarz_120_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 225.14k Format: .pdf Pobierz

zarz_121_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 239.14k Format: .pdf Pobierz

zarz_122_1_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 19.83k Format: .pdf Pobierz

zarz_122_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 153.26k Format: .pdf Pobierz

zarz_123_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 231.18k Format: .pdf Pobierz

zarz_124_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 349.51k Format: .pdf Pobierz

zarz_125_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 174.98k Format: .pdf Pobierz

zarz_126_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 118.6k Format: .pdf Pobierz

zarz_127_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 653.96k Format: .pdf Pobierz

zarz_128_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 3.54M Format: .pdf Pobierz

zarz_129_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 60.72k Format: .pdf Pobierz

zarz_130_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.48M Format: .pdf Pobierz

zarz_131_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 124.99k Format: .pdf Pobierz

zarz_132_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 795.52k Format: .pdf Pobierz

zarz_133_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 760.33k Format: .pdf Pobierz

zarz_134_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 620.46k Format: .pdf Pobierz

zarz_135_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.08M Format: .pdf Pobierz

zarz_136_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 22.82k Format: .pdf Pobierz

zarz_78_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 275.41k Format: .pdf Pobierz

zarz_79_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 262.66k Format: .pdf Pobierz

zarz_80_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 257.98k Format: .pdf Pobierz

zarz_81_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 283.22k Format: .pdf Pobierz

zarz_82_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 211.77k Format: .pdf Pobierz

zarz_83_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 225.46k Format: .pdf Pobierz

zarz_84_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 212.25k Format: .pdf Pobierz

zarz_85_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 234.99k Format: .pdf Pobierz

zarz_86_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.11k Format: .pdf Pobierz

zarz_87_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 237.86k Format: .pdf Pobierz

zarz_88_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 304.23k Format: .pdf Pobierz

zarz_89_2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.94k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 726
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzędu
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Piotrowska
Czas wytworzenia: 2011-04-20 22:10:29
Czas publikacji: 2011-04-20 22:10:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak