Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 126/2011 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD ( POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU:,, RÓWNY START W GMINIE ŁĘCZYCE"W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 
2013-01-09 14:38:05
Zarządzenie Nre 84/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 26 września 2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011r

 
2012-03-13 09:54:38
Zarządzenie Nre 42/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 6 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r

 
2012-03-13 09:33:13
Zarządzenie nr 124/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracownika Urzędu Gminy Łęczyce

 
2012-01-16 09:46:16
Zarządzenie nr 125/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ,,śWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU RÓWNY START W GMINIE ŁĘCZYCE".

 
2012-01-16 09:40:57
Zarządzenie nr 123/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro

 
2012-01-16 09:37:09
Zarządzenie Nr 122/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011r.

 
2012-01-16 08:56:30
Zarządzenie Nr 121/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na 2011r.

 
2012-01-16 08:51:18
Zarządzenie Nr 120/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ W DNIU 20 GRUDNIA 2011

 
2011-12-30 11:21:01
Zarządzenie Nr 119/2011 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustelenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Urzędu Gminy Łęczyce

 
2011-12-30 11:12:49