2006 

 
  

.:: 2006 rok ::.


Zarządzenie Nr 61/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.  (1.3 MB)   

Zarządzenie Nr 60/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 18.12.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok. (1.1 MB)    

Zarządzenie Nr 59/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 14.12.2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łęczyce.   (288.5 KB)  

Zarządzenie Nr 58/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 07.12.2006r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Łęczyce.   (74 KB)  

Zarządzenie Nr 57/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 06.12.2006r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 42/2004 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 30.12.2004r. w sprawie wydzielenia z funduszu płac środków z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy Łęczyce oraz regulaminu przyznawania nagród. (95.5 KB)    

Zarządzenie Nr 55/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 30.11.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.   (133.5 KB)  

Zarządzenie Nr 54/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 24.11.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.  (669 KB)   

Zarządzenie Nr 53/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 24.11.2006r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 01.09.2006r. do 31.12.2006r. (95.5 KB)

Zarządzenie Nr 52/1/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 20.11.2006r. w sprawie powołania w Gminie Łęczyce Komisji Przetargowej do rozstrzygania przetargu pod nazwą "Budowa ujęcia wody wraz z badaniami hydrogeologicznymi dla miejscowości Strzebielino Osiedle i Wieś".    (105.5 KB) 

Zarządzenie Nr 52/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dn. 20.11.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.  (408 KB)   

Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce Nr 51/06 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2007 rok    (89.5 KB) 

 Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce Nr 50/06 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok  (873.5 KB)

Zarządzenie Nr 49/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych przez Naczelników OSP Kaczkowo i Rozłazino 

Zarządzenie Nr 48/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia procedur funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Łęczyce (54.5 KB)    

Zarządzenie Nr 46/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok   (670 KB)  

Zarządzenie Nr 45/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20 paźdzernika 2006 roku w sprawie powołania w Gminie Łęczyce Komisji Przetragowej do rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą "Remont drogi transportu rolnego Rozłazino w kierunku Dzięcielca"   (100.5 KB)  

Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok  (875 KB)   

Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok  (764.5 KB)   

Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20.09.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok     (379.5 KB)

Zarządzenie Nr 41/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.09.2006 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Łęczyce  (50 KB)

Zarządzenie Nr 40/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12.09.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w Gminie Łęczyce w 2006 roku  (129.5 KB)

Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Łęczyce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łęczyce - z dnia 12.09.2006 r. w sprawie uczestnictwa w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w 2006 r.    

Zarządzenie Nr 38/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05.09.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok    (530 KB) 

Zarządzenie Nr 37/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25.08.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok  (799 KB)   

Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Łęczyce w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i przestrzennej, drogownictwa, energetyki i inwestycji  (52.5 KB)   

Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10.08.06 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok    (197 KB) 

Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10.08.06 r. w sprawie uchwalenia  (81 KB)

Zarządzenie Nr 33/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok    (167 KB) 

Zarządzenie Nr 32/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej   (138.5 KB)  

Zarządzenie Nr 31/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.   (506 KB)  

Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bożympolu Wlk. oraz Gimnazjum w Strzebielinie  (125.5 KB)    

Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską suszy w rolnictwie na obszarze Gminy Łęczyce  (76 KB)

Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnejdokumentacji z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w toku kadencji j.s.t. 2002-2006 r.  (60.5 KB)   

Zarządzenie Nr 27/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 03.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i przestrzennej, drogownictwa, energetyki i inwestycji   (91.5 KB)  

Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.   (207 KB)  

Zarządzenie Nr 25/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.   (461.5 KB)  

Zarządzenie Nr 24/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27.06.2006 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   (96 KB)  

Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12.06.2006 r. zmieniajace zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce w sprawie powołania komisji konkursowej wybierajacej kandydata na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Bożympolu Wlk.     (48 KB)

Zarządzenie Nr 22/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 06.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2006 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20.04.2006 r.  (83 KB)

Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.06.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bożympolu Wlk.  (100.5 KB)   

Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.06.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok    (31.5 KB) 

Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.05.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łęczyce    (381.5 KB) 

Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycach  (48.5 KB)

Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 09.05.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok Zarządzenie Nr 15/I/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20.04.2006 r.   (458.5 KB)  

Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20.04.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.  (51.5 KB)

Zarządzenie Nr 14/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 04.04.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok (288 KB)    

Zarządzenie Nr 13/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31.03.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok   (391.5 KB)  

Zarządzenie Nr 12/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27.03.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli z otrzymanych dotacji w 2005 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  (90.5 KB)   

Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27.03.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątku w Świetlicy Wiejskiej w Strzelęcinie i w Świetlicy Wiejskiej w Kisewie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej   (105 KB)  

Zarządzenie Nr 10/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych przez Naczelników OSP Bożepole Wlk. i Łęczyce  (94 KB)   

Zarządzenie Nr 9/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21.03.06 r. w sprawie powołania zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz komisji opiniujacej do oceny wniosków złozonych przez organizacje pozarządowe  (121.5 KB)   

Zarządzenie Nr 8/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 20.03.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrudacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko mł. referenta d/s obsługi sekretariatu  (96.5 KB)

Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17.03.2006 r. w sprawie wytyczenia zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych w gminie Łęczyce w 2006 roku   (145.5 KB)  

Zarządzenie Nr 6/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13.03.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/06 z dnia 7.03.2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.  (659 KB) 

Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 8.03.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/04 w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Łęczyce w Stowarzyszeniu Turystycznym "Ziemia Wejherowska"  (128.5 KB)    

Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 7 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łęczyce  (488.5 KB)   

Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok  (1.7 MB)    

Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 25 września 2005 r. i z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 paźdzernika 2005 r.  (151.5 KB)

Zarządzenie Nr 1/06 z dnia 11.01.2006 r. w sprawie ustalenia terminów wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu Gminy Łęczyce w roku 2006
                           

 

 

 


 

 

 


 

Liczba odwiedzin : 646
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzędu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzędu
Czas wytworzenia: 2011-04-21 15:06:55
Czas publikacji: 2011-04-21 15:06:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak