Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja GD.RET.070/168/D2/2018.KC w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

2018-08-17 13:20:57
Woda niezdatna do picia - budynki mieszkalne przy ulicy Lęborskiej w Bożympolu Wielkim

2018-06-01 09:02:52
Woda zdatna do picia w Dzięcielcu Dolnym

2018-06-01 08:25:13
Dotacje do wywozu 1m3 nieczystości płynnych na 2018 rok

2018-03-26 13:55:24
Ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

2017-06-22 14:06:16
Gminny Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

 Pan Witold Szmidtke

tel. kom. 691-762-131 

 

Kontakt:

tel.0-58/ 352 -06-14

mail: sekretariat@gzukleczyce.pl

2017-05-25 10:47:07
Zarządzenie nr 7/2017 Kierownika Gminnego Zakładu Usług komunalnych w Łęczycach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sposobu przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych osobowych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach

2017-05-23 13:19:57
Woda zdatna do spożycia w Dzięcielcu Górnym

2016-12-01 12:01:05
Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczyce

2016-05-30 12:28:25
Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika

2015-11-18 13:06:45
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruhomego będącego na stanie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 28.08.2015 r.

2015-08-28 10:05:01
Informacja o nowych stawkach za wodę i odprowadzanie ścieków

 
2014-06-27 12:29:43
Statut Zakładu Usług Komunalnych

 
2011-07-06 14:04:27
10 20 30 40 50 Wyników